„Pravosuđe pod lupom“: Sudovi i tužilaštva ne sprovode zakone na odgovarajući način

0
90

Organi u sistemu pravosuđa ne primenjuju dosledno Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, a sa druge strane, praksa kažnjavanja dela u predmetima po prijavama Državne revizorske institucije takođe nije ni blizu zadovoljavajućeg, pokazalo je istraživanje Bečejskog udruženja mladih u okviru projekta „Budućnost slobode informacija u Republici Srbiji“.

Projektni tim Bečejskog udruženja mladih je na uzorku koji čine svi prekršajni sudovi i sva osnovna i viša javna tužilaštva ustanovio kršenja odredaba pomenuta dva zakona i to u velikoj meri upravo od onih organa koji moraju biti primer dobre prakse poštovanja zakona Republike Srbije.

Analizom koja je sprovedena je obrađeno više 700 okončanih predmeta, u odnosu na oko 2.100 podnetih prijava državnih revizora, sa akcentom na primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Inače, samo u 2018. godini je DRI je utvrdio da je prethodne godine 209 korisnika javnih sredstava napravilo nepravilnosti u iznosu od 217 milijardi dinara.

Projekat „Budućnost slobode informacija u Republici Srbiji“ koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji, sprovode Partneri za demokratske promene Srbija, Biro za društvena istraživanja i Pravni skener, zajedno sa organizacijama koje su sprovodile istraživanja. Pored istraživanja Bečejskog udruženja mladih, praksa primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, odnosno otvorenosti organa, testirana je i u oblasti zaštite životne sredine, kao i u internoj kontroli javnih finansija, lokalnih budžeta…

Jedna od preporuka nakon sprovedenog istraživanja „Pravosuđe pod lupom“ jeste da se naprave zakonske izmene da se načelo oportuniteta ne primenjuje u delima protiv službene dužnosti, čega, u postupcima kada državni revizori podnesu krivičnu prijavu protiv, najčešće, funkcionera, ima mnogo.

Inače, DRI je od 2010. godine podnela 2.165 prekršajnih prijava po kojima je do sada doneto 1.222 osuđujuće presude, 31 oslobađajuća presuda, 210 rešenja obustavi postupka i 11 rešenja o prekidu postupka i odbacivanju, a 691 predmet je u radu. Državni revizori su podneli i 263 krivične prijave od kojih je 50 prijava odbačeno po principu oportuniteta, 37 je odbačeno, donete su dve oslobađajuće i dve osuđujuće presude, 43 prijave su u radu i 129 prijava je zastarelo. Procena je da DRI ima više od 11.000 potencijalnih subjekata revizije.