Pravosuđe pod lupom: Otvoreno o sudskim presudama u slučajevima korupcije

0
185
Future of Freedom of Information in Serbia (FFIS) - Strenghtening Capacities of Civil Society and Young Generations for Defending the Right to Know

Danas je potpisan ugovor za realizaciju projekta „Pravosuđe pod lupom: Otvoreno o sudskim presudama u slučajevima korupcije“ u kom će BUM na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja prikupiti sve presude prekršajnih i krivičnih sudova na osnovu prijava koje je Državna revizorska institiucija podnela u okviru revizije budžeta lokalnih vlasti u proteklih 10 godina. Prikupljanjem presuda jasno će se videti ustanovljena sudska praksa na nivou Republike Srbije u slučajevima sa koruptivnim elementima. Prikupljene informacije će biti obrađene i prezentovane u elektronskoj i štampanoj publikaciji i date na uvid široj i stručnoj javnosti kako bi se podigao nivo transparentnosti i odgovornosti pravosudnog sistema u postupanju u predmetima sa elementima korupcije. Nakon podizanja nivoa interesovanja javnosti neophodno je pokrenuti i debatu o sistemskim rešenjima i zakonskim izmenama.