Pratim JA: Otvoreni poziv za građane i građanke

0
21
Pixabay

U okviru inicijative Pratim JA objavljen je nagradni konkurs na temu funkcionisanja lokalne uprave iz ugla građana i građanki. Informišite i na kreativan način podelite svoje iskustvo sa uslugama opštinske ili gradske uprave – utiske, mišljenja, stavove, zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, predloge za unapređenje. Inspirišite druge građane i građanke da urade isto i tako pokrenite promene u svojoj zajednici!

Šta se očekuje od Vas?

Potrebno je da na kreativan način dočarate svoje iskustvo sa uslugama ili uopšte radom opštinske ili gradske uprave. Ona podrazumeva sve one usluge koje tražite i dobijate na šalterima svoje opštine ili grada, poput izvoda iz matičnih knjiga rođenih ili knjige državljana, dozvola za privremeno zauzeće javne površine, prava na socijalnu zaštitu. Za potrebe ove kampanje, NISU obuhvaćene posebne javne službe poput prosvete, zdravstva, kulture, kao ni usluge koje pružaju centralni organi Republike Srbije (npr. usluge izdavanja pasoša ili usluge katastra).

To možete uraditi tako što ćete poslati svoje:

  • Video sadržaje (video klip, npr. iz prostorija lokalne samouprave, snimak Vaše izjave o  iskustvu koje želite da podelite, “reportaža”, animacija, video “story/reel” itd..)
  • Vizualne sadržaje (strip, crtež, fotografije…)
  • Pisane sadržaje (opisano iskustvo u formi teksta, eseja…)

Dozvoljeno je i kombinovanje različitih vrsta sadržaja u jednom prilogu, a forma za podnošenje u nastavku omogućava Vam da u okviru jedne prijave zakačite i do deset dokumenata/fajlova.

Dočarajte rad svoje opštinske/gradske uprave kroz primere dobre i loše prakse!

Autore/ke po dva najbolja dočarana pozitivna i negativna iskustva biće nagrađeni/e i za njih su spremljeni akciona kamera i pametni sat/fitnes narukvica.

Uslovi za učešće

Dovoljno je da ste punoletan/a građanin/ka Republike Srbije i da ste se bar jednom u prethodne tri godine susreli sa uslugama opštinske ili gradske uprave. Ako niste Vi, sigurno je neko iz Vaše okoline – poziv svakako možete preporučiti nekome ili pak pomoći nekome iz svog okruženja da prenese svoje relevantno iskustvo, kroz snimanje izjave, „intervjua“, pravljenje „reportaže“ i sl.

Šta je potrebno da uradite?

Kako biste učestvovali u konkursu, potrebno je da odaberete da li je Vaše opisano iskustvo bilo pretežno pozitivno ili negativno, da dodate svoj sadržaj u formularu koji se nalazi OVDE, kao i da odgovorite na nekoliko kratkih pitanja o svom iskustvu.

Radi kontaktiranja, potrebno je samo da uz svoj sadržaj ostavite i osnovne kontakt podatke.

Selekcija i kriterijumi

Selekciju najboljih priloga koji će biti nagrađeni sprovešće stručni žiri sastavljen od predstavnika/ca partnerskih organizacija na projektu (najmanje 3 člana/ice žirija), od predstavnika/ca saradnika na projektu (1 član/ica) i od nezavisnog eksperta/kinje za oblast reforme javne uprave na lokalu (1 član/ica). Selekcija će biti vršena u skladu sa sledećim kriterijumima:

  • Originalnost i inovativnost – Traže se prilozi koji su originalni, drugačiji, koji nisu već viđeni, tipski ili šablonski.
  • Istinitost i autentičnost – Prilozi su autentični, tačni i istiniti, prenose nešto što se zaista desilo i to u dovoljnoj meri potkrepljuju dokazima kroz priloge. Poziv nije namenjen za dela fikcije.
  • Lični momenat – Traže se prilozi koji opisuju Vaše iskustvo iz Vaše perspektive – kako ste se Vi osećali kada ste bili u procesu dobijanja usluge o kojoj ostavljate prilog i kako je to na Vas uticalo.
  • Detaljnost – Podelite svoje iskustvo do detalja – koji je tip usluge u pitanju, kako je tekao svaki korak u tom procesu, koje ste korake Vi preduzeli, šta se sve desilo, itd.
  • Kombinovanje više medijskih alata – Ovakvo kombinovanje nije obavezno, ali ohrabreni ste da kombinujete video sa pisanom rečju, fotografije, vizuale, audio snimke. Različiti mediji i forme zajedno mogu stvoriti kompletnu celinu.

U izboru će se takođe voditi računa o geografskoj zastupljenosti, kako bi se čula iskustva iz različitih delova Srbije.

Rok za slanje priloga je 1. mart 2022.

Nagrade će biti uručene na javnom događaju koji će biti organizovan u Beogradu početkom 2022. godine. Nagrađenim građanima/građankama organizatori konkursa snosiće sve troškove puta i boravka u Beogradu za potrebe učešća u događaju.

Osim toga, dobićete priliku da:

  • Donosioci odluka dobiju povratnu informaciju direktno od Vas, čime doprinosite rešavanju problema u svojoj lokalnoj zajednici ili promovisanju primera dobre prakse.
  • Ostali građani i građanke takođe čuju vaše iskustvo, putem društvenih mreža i kroz emitovanje specijalne TV emisije posvećene ovoj temi, čime ćete i druge motivisati da se aktiviraju u svojim lokalnim zajednicama.
Stručni žiri će selektovati pristigle priloge, a po osam najboljih priloga iz obe kategorije (pozitivna i negativna iskustva) će biti podeljeno na društvenim mrežama Centra za evropske politike. Pobednike će odlučiti publika – kreatori/ke po dva priloga iz obe kategorije koji/e osvoje najveći broj lajkova će biti nagrađeni.

Za sve dodatne informacije i prijavni formular kliknite OVDE.

Izvor: pratimoreformu.rs