Poziv za organizacije za učešće u fokus grupama u okviru izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

0
57

Evropski Omladinski Centar Vojvodine raspisuje poziv za organizacije za učešće u fokus grupama u okviru izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini 2022 – 2025.

U toku je izrada Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini 2022 – 2025 koja je predviđena Zakonom o mladima. Vrlo je važno da ovaj dokument bude rezultat saradnje sa nevladinim sektorom i resornim pokrajinskim sekretarijatima, ali i da zadovolji potrebu za sistemskim pristupom prema mladima na teritoriji Vojvodine.

Zato vas pozivamo da se uključite u realizaciji fokus grupa koja će se održati u četiri tematske oblasti – omladinski rad, prostori za mlade, aktivno učešće mladih u društvu i lični razvoj. Prijavni formular možete pronaći OVDE.