Popunite anketu i predstavite svoje prioritete u oblasti rodne ravnopravnosti

0
212
Pexels

Akcioni plan za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena u opštini Bečej istekao je sa poslednjim danom 2022. godine, te je započet dvogodišnji period za vreme kojeg je lokalna samouprava u obavezi da kreira politiku, isplanira i osmisli nove mere i aktivnosti za dalje poboljšanje položaja žena.

Osim striktne zakonske obaveze, opština Bečej ima želju da nastavi rad na unapređenju politike u ovoj oblasti, što je omogućeno uz bespovratna sredstva za izradu novog Akcionog plana za period od 2023. do 2025. godine, koja su dodeljena opštini Bečej po konkursu Zavoda za ravnopravnost polova AP Vojvodine.

Kako bi mere i aktivnosti bile što bolje osmišljene i prilagođene potrebama i problemima, te da bi se prikupili relevantni podaci o uslovima i načinu života žena i muškaraca u našoj opštini, u toku je anketiranje građana i građanki koje je u potpunosti anonimno i zahteva svega desetak minuta, a anketi možete pristupiti klikom na LINK.

Napomena: Pitanja iz ankete se podjednako odnose i na žene i na muškarce

– U prilog tome da je ovaj strateški dokument od značaja za lokalnu zajednicu govori činjenica da su se aktivnosti, sprovođene kao projektne, tokom 2019. i 2020. godine, pokazale kao dobro odabrane i osmišljene za ostvarivanje željenog cilja – stručnim osposobljavanjem za njihovo ekonomsko osnaživanje, sa akcentom na žene na selu, kao i za poboljšanje načina pružanja usluga institucija lokalne samouprave u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i kulture, navodi se u saopštenju lokalne samouprave.

Korišćeni metod prilikom izrade LAP-a – formiranje radne grupe za izradu dokumenta u koju su pozvani predstavnici/ce lokalne samouprave, institucija i organizacija civilnog društva, prikupljanje i analiza podataka i javna rasprava o dokumentu – pokazao se kao primer dobre prakse za izradu svih drugih strateških dokumenata.

Opština Bečej namerava da nastavi sa izradom i implementacijom dokumenata kojim se definišu autentične potrebe svih njenih građana, te navode da će uložiti dodatne napore da primene oprobane, ali i nove metode i mehanizme za uključivanje što većeg broja građanki i građana u kreiranje novog dokumenta.

Kako kažu, od velikog je značaja ovom poslu pristupiti temeljno, delovati međusektorski, koristeći sve mogućnosti i mehanizme kojima lokalna samouprava raspolaže, kako ljudske resurse, tako i tehničke i prostorne.

Još jednom napominjemo da se anketa može popuniti klikom na LINK, ali i skeniranjem QR koda koji se nalazi na fotografiji u prilogu.