Pokrajinski ombudsman uspešno sprovodi nadležnosti, „slabe karikeˮ primena ovlašćenja i javnost rada

0
29

Bečejsko udruženje mladih analiziralo je rad Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u 2021. godini, a rezultate analize, zajedno sa Koalicijom prEUgovor, predstavili smo 30. maja u Bečeju.

Opšta ocena je da pokrajinski Ombudsman poslove iz svoje nadležnosti uspešno sprovodi, a više o ovom lokalnom institucionalnom barometru sa temom „Koliko je efektivan rad Pokrajinskog zaštitnika građana ombudsmana“ i njegovim rezultatima pročitajte u nastavku teksta.

Glavne zamerke, tj. „slabe karikeˮ u radu pokrajinskog ombudsmana je izostanak potpune i dosledne primene svih raspoloživih ovlašćenja, pre svega u postupanjima prema drugim pokrajinskim organima, kao i nedovoljna javnost rada.

Imajući u vidu da je proces reformi, iz ugla građana i građanki, vrlo često vidljiviji na lokalnom nivou vlasti, koalicija je prvi put odlučila da izradi Lokalni institucionalni barometar. Ovaj pionirski poduhvat obuhvata analizu rada šest odabranih institucija sa nižih nivoa vlasti, koje vrše svoje nadležnosti u oblastima iz Poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava), kao i iz Poglavlja 24 (Prava, sloboda, bezbednost).

Predmet Lokalnog institucionalnog barometra bila je analiza rada sledećih šest institucija na nižim nivoima vlasti: Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, Antikorupcijski mehanizmi Grada Novog Pazara, Prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem „Sigurna ženska kućaˮ pri Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, Više javno tužilaštvo u Užicu, Savet za migracije Grada Subotice i Savet za bezbednost u Požegi.

Koaliciju prEUgovor čini sedam organizacija civilnog društva iz Srbije koje su stručne za različite politike u okviru poglavlja 23 i 24 pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. To su: ASTRA Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24. Pored toga, prEUgovor objavljuje i rEUformator – specijalizovani mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju poglavlja 23 i 24.