Pokrajinski ombudsman: Saradnja sa mladima – ulaganje za budućnost

0
5
Foto: Pixabay

Angažovanje mladih za globalno delovanje tema je obeležavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih kojom želi da se ukaže na načine na koje angažovanje mladih na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou obogaćuje nacionalne i multilateralne institucije i procese, ali i da se ukaže na potrebu za poboljšavanjem položaja i uključivanja mladih u kreiranje javnih politika.

Brojna svetska istraživanja beleže tendenciju sve bržeg razvoja osećanja humanosti, solidarnosti, empatije i tolerancije kod današnjih mladih generacija. Sve su to vrednosti koje su utkane u sadržinu ljudskih prava i istovremeno predstavljaju njihov smisao.

S druge strane, više nego pre mladi su povučeniji, ranjiviji, često sa osećanjem ravnodušnosti, što nikada ne sme biti odlika mladog čoveka.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman tokom različitih aktivnosti i saradnje s mladima u proteklom periodu, stiče utisak da mladi nemaju mnogo poverenja u javne institucije. Ovo su delom potvrdili i rezultati istraživanja koje je ombudsman realizovao 2019. godine tokom EXIT festivala, a u kojem su učestvovali mladi od 15 do 35 godina iz Srbije, regiona, ali i iz drugih zemalja Evrope i sveta. Mada prepoznaju svoju ulogu i izražavaju spremnost i želju da aktivno učestvuju u društvenim procesima, mladima je potrebna dodatna podrška državnih i javnih institucija, privrednih organizacija, organizacija civilnog društva i društva u celini, koja će ih motivisati da svoje potencijale, ideje, energiju i kreativnost realizuju u praksi.

Neki od osnovnih pokretača održivog razvoja i mira širom sveta jesu participacija i osnaživanje mladih za partnerstvo i aktivno učešće u kreiranju politika i budućnosti zajednice. Ujedinjene nacije ukazuju na to da su nezaposlenost, politička isključenost, marginalizacija, neodgovarajući pristup obrazovanju i zdravstvu samo neki od problema i izazova sa kojima se mladi suočavaju danas. Ovi problemi ne mogu uspešno i efikasno biti prevaziđeni bez dijaloga i partnerstva s mladima.

Globalne izazove poput pandemije kovid-19 i klimatskih promena, možemo razumeti i kao alarm koji nam ukazuje na potrebu za prilagođavanjem i transformacijom postojećih sistema, na način da prilikom kreiranja nacionalnih i globalnih politika niko ne bude izostavljen. Pomenute okolnosti utiču na razvoj novih pristupa u korišćenju i razvoju tehničko-tehnoloških dostignuća za dobrobit čovečanstva i planete, a mladi su tu možda i ključni nosioci inicijativa i podrške društveno odgovornog delovanja, održivog razvoja i bolje budućnosti za sve.

Duboko uveren u to da je angažovanje mladih za globalno delovanje neophodno na putu razvoja i napretka globalne zajednice, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman kontinuirano nastoji da svoj doprinos i podsticaj aktivizmu mladih ostvari kroz saradnju s omladinskim organizacijama i aktivnostima koje realizuje zajednički sa njima ili za njih. Škola ljudskih prava Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana ove godine će po treći put biti organizovana za studente i studentkinje univerziteta i fakulteta u AP Vojvodini, a mladi su obuhvaćeni i drugim aktivnostima ove institucije kao što su seminari i stručni skupovi o ljudskim pravima, Festival prava deteta, zajednički istraživački projekti i drugo.

Da bi angažovanje mladih imalo produktivnu snagu i bilo smisleno, neophodno je da su im obezbeđeni uslovi i podrška od strane donosioca odluka i kreatora politika za to. Кada ove pretpostavke izostaju angažovanje mladih može biti ispoljeno i kroz otpor i protest zbog neuvažavanja prava da se glas mladih čuje, uvaži, a njihovoj dobrobiti prida odgovarajuća pažnja i značaj.

Međunarodni dan mladih ustanovljen je 2000. godine sa ciljem da ukaže na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata.