Pogledaj Izveštaj o ljudskim pravima mladih u Republici Srbiji u 2022. godini!

0
11

Beogradski centar za ljudska prava izdao je publikaciju koja se bavi ljudskim pravima mladih, takođe, pored ove oblasti, kroz izveštaje bave se različitim segmentima iz domena ljudskih prava.

Kroz Izveštaj o ljudskim pravima mladih u Republici Srbiji u 2022. godini obuhvaćena je  analiza stanja ljudskih prava mladih u odnosu na građanska, politička, ekonomska, kulturna i socijalna prava u 2022. godini. Izveštaj obrađuje 12 prava, četiri posebne teme i četiri teme koje se odnose na zaštitu i ostvarivanje prava pojedinih osetljivih grupa mladih.

– Tokom 2023. godine nastavićemo da radimo u najboljem interesu mladih, da razvijamo partnerstva i kreiramo udružene odgovore koji će voditi ka uspostavljanju održivih rešenja ka unapređenju njihovih prava. Verujemo u snagu koalicija različitih organizacija mladih i za mlade i snagu međusektorske saradnje, a najviše verujemo u glas mladih kao i u to da ujedinje o treba da im stvorimo prostor i podržimo da se njihov glas čuje, navodi se u predgovoru Izveštaja.