Početkom novembra održan seminar „Građani i javne finansije“

0
33

Bečejsko udruženje mladih, kao član Koalicije za nadzor javnih finansija, a uz podršku Internacionalnog centra Olof Palme, početkom novembra na Tari organizovalo je seminar „Građani i javne finansije“  u okviru projekta „Više odgovornosti u lokalnoj vlasti“.

Učesnici su imali priliku da slušaju predavanja predstavnika Agencije za sprečavanje korupcije na temu sukoba interesa i podnošenja predstavki, a u kontekstu novog Zakona o sprečavanju korupcije koji je stupio na snagu od septembra. Pored toga, prisutni su slušali i o novom Zakonu o javnim nabavkama, a upoznali su se i sa novim portalom i građanskim monitoringom javnih nabavki.

Ispred Državne revizorske institucije predavač na ovom seminaru bio je dr Duško Pejović kojii je govorio o nadležnostima i praksi DRI-ja u javnim finansijama, a učesnici su se prvi put upoznali i sa ulogom i zakonskim okvirima interne revizije o čemu je govorila Interna revizorka opštine Bečej Dunja Šari.

Takođe, jedna od tema bio je i Izveštaj o napretku Srbije u pristupanju Evropskoj uniji o čemu je govorio Dragomir Pop Mitić ispred Koalicije za nadzor javnih finansija.

Cilj ovog projekta je unapređenje odgovornosti i transparentnosti rada lokalne samouprave i povećanje nivoa učešća građana u lokalnom budžetskom procesu, kao i u procesu donošenja odluka.