22.2 C
Becej, RS

Kako bi kvalitetno delovali zalažemo se za:

  • Poštovanje ljudskih prava svih mladih bez obzira na pol, rasnu i nacionalnu pripadnost, religijsko i političko opredeljenje, seksualnu orijentaciju, socijalni status, funkcionalne smetnje, rodni identitet i/ili izražavanje;
  • Demokratiju i aktivno učešće mladih, posebno uvažavajući posvećenost, entuzijazam i volontersko učešće;
  • Delovanje zasnovano na podacima prikupljenim kroz istraživanja i analize;
  • Otvorenost za informacije, ideje i energiju;
  • Celoživotno učenje kroz afirmaciju znanja, odgovorno upravljanje stečenim znanjima i iskustvima i kontinuiran razvoj kapaciteta organizacija članica;
  • Ravnopravnost aktivista/kinja kroz poštovanje osnovnih principa individualnosti: prava na samodefinisanje, samoidentifikaciju i samoizražavanje;
  • Transparentnost delovanja prema članstvu i javnosti;
  • Odgovornost među članovima i članicama, prema mladima, državnim institucijama i donatorima;
  • Primenu co-menadžment koncepta prilikom razvoja međusektorskih partnerstava i saradnje, a posebno kod donošenja odluka u procesima kreiranja i sprovođenja javnih politika kako bi se obezbedio uticaj mladih;
  • Interkulturalni dijalog mladih kroz podsticanje spremnosti mladih na razumevanje i uvažavanje različitosti.