Članica našeg udruženja na ovogodišnjoj NAPOR Skupštini

0
71

Ovogodišnja Skupština NAPOR-a održana je u periodu od 24. do 26. novembra na Avali, a  Željana Rusmir je tim povodom zastupala naše Bečejsko udruženje mladih.

BUM je bio jednan od 27 punopravnih članica Nacionalne asocijacije praktičara(ki) omladinskog rada koje su tom prilikom usvojile godišnji izveštaj o radu NAPOR tela i Sekretarijata. Pored toga, u okviru Skupštine diskutovalo se o reviziji članstva po odluci Upravnog odbora, nakon čega je izglasano da predložene organizacije postanu punopravni članovi NAPOR-a ili da se pojedine organizacije isključe iz članstva. Za vreme trajanja Skupštine usvojena je dopuna Statuta i pravilnika o radu i predstavljeni su i izglasani kandidati za Nadzorni odbor, Savet za etička pitanja i Upravni odbor.

U periodu trajanja NAPOR Skupštine dodeljena je i nagrada „Hvale vredan NAPOR“ za postignuća u omladinskom radu u prethodnoj godini, koja je  pripala Centru za omladinski rad iz Novog Sada, dok plaketa „ETIKEte“ za čuvara ond. čuvarku etičkog kodeksa ove godine nije dodeljena.

Detaljne izveštaje NAPOR Upravnog i Nadzornog odbora, Sekretarijata i Saveta za etička pitanja možete pogledati OVDE.