Otvorene prijave za „Građansku stolicu“ – sednica SO Bečej zakazana za 31. maj

0
27

Deseta sednica Skupštine opštine Bečej zakazana je za 31. maj sa početkom u 10 časova u Velikoj sali opštine Bečej, a tim povodom, Bečejsko udruženje mladih i Opšte udruženje preduzetnika Bečej pozivaju građane da se prijave za učešće u mehanizmu „Građanska stolica“.

Prijavni formular može se pronaći OVDE, a materijal za predstojeću sednicu možete preuzeti OVDE. Popunjene prijave za učešće se šalju na mejl adresu [email protected] Više detalja o ovom mehanizmu i kako funkcioniše možete pročitati OVDE.

Podsetimo, prvi put u istoriji lokalnog parlamenta, ovaj mehanizam je bio aktivan na prethodnoj, 9. sednici SO Bečej, kada se odbornicima obratila sugrađanka povodom usvajanja Pravilnika za naknadu štete za ujede pasa lutalica. Više o tome pogledajte u ovom tekstu.

DNEVNI RED 10. SEDNICE SO BEČEJ

1. Donošenje Odluke o prvom rebalansu Budžeta opštine Bečej za 2021. godinu
2. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Plana generalne regulacije naselja Bečej
3. Donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog plana akcije za decu opštine Bečej za period 2021-2024. godine
4. Donošenje Odluke o boravišnoj taksi
5. Donošenje Odluke o korišćenju sredstava reprezentacije opštine Bečej
6. Donošenje Odluke o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku
7. Donošenje Odluke o postupku ocenjivanja i rangiranja kandidata za članove nadzornog odbora javnog preduzeča čiji je osnivač opština Bečej
8. Donošenje Pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije iz izvorne nadležnosti opštine Bečej
9. Donošenje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u opštini Bečej
10. Donošenje Pešenja o davanju saglasnosti na Statut Gradskog pozorišta Bečej
11. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog pozorišta Bečej za 2020. godinu
12. Donošenje Pešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa finansijskim planom Gradskog pozorišta Bečej za 2021. godinu
13. Donošenje Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu sa Godišnjim finansijskim izveštajem Centra za socijalni rad Bečej za 2020. godinu
15. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Potisje-Bečej“ doo za komunalne usluge Bečej za 2020. godinu
16. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na odluku Skupštine društva „Potisje- Bečej“ doo za komunalne usluge Bečej o raspodeli dobiti po finansisjkom planu za 2020. godinu
17. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim planom Narodne biblioteke Bečej za 2020. godinu
18. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“ za 2020. godinu
19. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na plan rada i finansisjki plan Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“ za 2021. godinu
20. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Turističke organizacije opštine Bečej za 2020. godinu
21. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej i predloga Oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej parcela broj 5429/5, upisane u List nepokretnosti broj 13771 KO Bečej
22. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti parc.br.5437/1 KO Bečej upisane u List nepokretnosti broj 9173 KO Bečej iz javne svojine opštine Bečej prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom i predloga Oglasa o sprovoijenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za otuđenje nepokretnosti iz svojine opštine Bečej
23. Rešenja o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti parc.br. 5435/1 KO Bečej upisane u List nepokretnosti broj 13771 KO Bečej iz javne svojine opštine Bečej prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom i predlog Oglasa o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej
24. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine bečej parcele broj 5429/3 KO Bečej, upisane u List nepokretnosti broj 13771 KO Bečej i predloga Oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej
25. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej, parcele broj 5438/2 KO Bečej, upisane u List nepokretnosti broj 13771 KO Bečej i predpoga Oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej
26. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom, parcela broj 3152/2 i 3151/2 KO Bečej, upisane u List nepokretnosti broj 5626 KO Bečej
27. Donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća opštine Bečej
28. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje i raspolaganje stvarima u javnoj svojini opštine Bečej
29. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o konstatovanju prestanka funkcije predsednika i članova Komisije za planove opštine Bečej i imenovanju predsednika i članova Komisije za planove opštine Bečej
30. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člana upravnog odbora Predškolske ustanove „Labud Pejović“ u Bečeju