Osuđujuća kazna za narušavanje životne sredine izuzetak, a ne pravilo

0
47

Klimatske promene u Srbiji su duplo brže od svetskog proseka, ocenjuju stručnjaci. To ujedno znači da naše društvo i svi akteri u njemu moraju hitno da promene navike i delovanje – i to ne duplo brže, već višestruko.

Ključne promene treba da se dogode u pravosudnom sistemu, najpre u smislu donošenja adekvatnijih zakonskih rešenja, ali i primene tih zakona i efikasnog i efektivnog rada pravosudnih organa, uz kontiniranu edukaciju i povećanje broja kadrova i drugih resursa tužilaca i sudova, jedan je od zaključaka građanskog monitoringa pravosudnih organa u oblasti zaštite životne sredine u Vojvodini koji je sprovelo Bečejsko udruženje mladih.

Rezultati monitoringa objedinjeni su u publikaciju „Životna sredina pod lupom: Otvoreno o efikasnosti institucija“, koja je obuhvatila rad privrednih, prekršajnih i osnovnih sudova, kao i osnovnih javnih tužilaštava na nivou Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu od 2015. do 2021. godine.

Važno je izdvojiti i statističke podatake koje Republičko javno tužilaštvo RS objavljuje svake godine, iz kojih proizilazi da je za krivična dela iz glave 24 Krivičnog zakonika protiv životne sredine u 2017. godini bilo prijavljeno 2.291 lica, 2018. godine 1.959, 1.686 u 2019. i 1.427 u 2020. godini.

Osuđujuća kazna – izuzetak, a ne pravilo

Analizom dostavljenih dokumenata na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, došli smo do samo jednog pravnosnažno okončanog predmeta u oblasti zaštite životne sredine. 

Preduzeću i odgovorima u Kikindi za nedozvoljeno odlaganje opasnog otpada izrečena je kazna od tri miliona dinara. Prema presudi Osnovnog suda u Kikindi, novosadsko preduzeće „Eko-hemik“ DOO platiće kaznu u iznosu od tri miliona dinara zbog unošenja opasnih materija u Srbiju, kao i nedozvoljenog prerađivanja, odlaganja i skladištenja oko 600 tona opasnog otpada u krugu nekadašnje fabrike „Hemik“ Kikinda.

Kako se navodi u presudi Osnovnog suda u Kikindi, okrivljeni su krivi jer su od januara do juna 2019. godine na lokaciji na kojoj su zakupili dva objekta, suprotno propisima i rešenjima i mimo dozvola koje su imali od nadležnih pokrajinskih organa i organa Grada Kikinde, uskladištili ukupno 585,85 tona opasnog otpada. Pravnom licu i njegovom zakonskom zastupniku V. B. (25) odlukom suda je zabranjeno obavljanje svih delatnosti iz oblasti sakupljanja, tretmana i odlaganja otpada u trajanju od dve godine od pravosnažnosti presude.

Imovinska korist pribavljena tim krivičnim delom, u iznosu od 2.432.182 dinara, oduzima se okrivljenom pravnom licu, a okrivljeni je dužan da Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi plati troškove krivičnog postupka, u iznosu od 762.131 dinar. Pored skladištenja na otvorenom, opasnog otpada bilo je i u zatvorenom prostoru koji je Odlukom nadležnih inspekcijskih službi, oduzet i bezbedno deponovan.

O sudskoj praksi privrednih sudova: Počiniocima prestupa isplati se da ne poštuju zakonske propise

Svih šest privrednih sudova na teritoriji Vojvodine odgovorilo je na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje je uputio tim BUM-a i tako je uzorak za analizu potpun.

Često se dešava da se isto pravno lice više puta pojavljuje kao odgovorno za privredni pretup, dok se u okviru pravnog lica menja odgovorno lice, zbog čega je često rezultat toga upravo to da izrečene novčane kazne za pravna i odgovorna lica ne prelaze iznos ostvarene dobiti protivpravnim postupanjem. 

Okolnost da kazna treba da bude veća tako da se počiniocu „ne isplati“ da ne poštuje zakonske propise ne treba da važi samo u oblasti privrednih prestupa, već i kaznenoj politici našeg pravosuđa uopšte, jer je kaznena politika blaga. U prilog efikasnosti privrednih prestupa govori i podatak da je broj privrednih prestupa iz oblasti zaštite životne sredine, koji su pravosnažno okončani osuđujućim presudama i za pravno i za odgovorno lice, daleko veći nego broj pravosnažno okončanih krivičnih postupaka za krivična dela čiji je zaštitni objekat životna sredina.

Takođe se ne izriču, gotovo uopšte, zaštitne mere koje predviđaju zabranu obavljanja delatnosti za određeni vremenski period za pravno, odnosno dužnosti za odgovorno lice, a što opet spada u domen odluka suda. 

Ceo monitoring potražite OVDE.