Osnaženo 20 mladih trenera medijske pismenosti

0
55

Biti medijski pismen znači kritički razmišljati o sadržaju i informacijama koje dolaze svakodnevno do nas, budući da svaki korisnik interneta jeste ujedno i kreator medijskog sadržaja zbog čega je svaki pojedinac odgovoran za informaciju koju prosleđuje ili kreira.

Veštine korišćenja fektčeking alata mogu nam omogućiti da prepoznamo i dekonstruišemo lažne vesti, a samim tim utičeo na to da se takva manipulativna informacija dalje ne širi.

Kako bi se omladinski radnici i radnice, kao i vršnjački edukatori u organizacijama civilnog društva mladih i za mlade u Srbiji osnažili za realizaciju radionica medijske pismenosti i borbe protiv lažnih vesti, Bečejsko udruženje mladih je u saradnji sa FakeNews Tragačem od 8. do 11. decembra održalo trening „Mladi za medijsko opismenjavanje Srbije – MOPS“ u okviru projekta „Medijski pismeni mladi protiv dezinformacija“.

Događaj je okupio mlade iz ukupno gradova i opština širom Srbije, a polaznici treninga su imali priliku da tokom četiri dana razmenjuju iskustva, usvajaju nova znanja i veštine kojima će u radu kroz svoje lokalne organiacije nastaviti da na zabavan i edukativan način sa mladia rade na povećanju medijske pismenosti u lokalnim zajednicama.

Ovom prilikom, oni su imali mogućnost da prvi testiraju alat za radionice medijske pismenosti koji se razvija u okviru istog projekta i koji će početkom godine biti dostupan svim zainteresovanim organizacijama.

Za utiske sa treninga pogledajte video prilog.

Projekat „Medijski pismeni mladi protiv dezinformacija“ podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.