Opština Bečej uskoro osniva Komisiju i Savet za rodnu ravnopravnost

0
118

Opština Bečej bi u novu 2022. godinu trebalo da uđe sa dva važna tela koje planira da formira po novom Zakonu o rodnoj ravnopravnosti.

U skladu sa rokovima propisanim pomenutim Zakonom pokrenuta je inicijativa za izmenu poslovnika Skupštine opštine Bečej, a u narednim nedeljama trebalo bi da se osnuje Komisija za rodnu ravnopravnost – kao skupštinsko telo sačinjeno od odbornika i odbornica, te i Savet za rodnu ravnopravnost čiji bi članovi trebalo da budu predstavnici lokalne vlasti, ali i nadležnih organa i drugi akteri koji mogu da doprinesu unapređenju položaja žena u opštini Bečej.

Koordinatorka za poslove iz oblasti rodne ravnoprave opštine Bečej Jelena Brankov – Čerevicki i Ana Aćimov, predstavnica Bečejskog udruženja mladih, održale su tim povodom radni sastanak. Zagovaranje i usvajanje pomenutih akata jedan je od ciljeva projekta „Ka potpunijem sprovođenju rodno odgovornih politika u opštini Bečej“ u realizaciji Bečejskog udruženja mladih, finansiranim od Austrijske razvojne agencije i SIDA-e, kroz program Gender Budget Watchdog Network.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti je stupio na snagu 2. juna, a organi lokalne samouprave treba da usklade odgovarajuće akte, odnosno usvoje radna tela i to u roku od šest meseci.

Bečejsko udruženje mladih će nastaviti aktivnosti u cilju praćenja sprovođena rodno odgovornih politika u opštini Bečej, kao i zagovaranje za unapređenje položaja žena i svih marginalizovanih grupa.