Omladinska politika je pitanje institucija, a ne pitanje pojedinca – zaključak je sa sastanka KOMS-a i BUM-a

0
70

Juče je u prostorijama našeg udruženja održan sastanak sa predstavnicima Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), a kom su, pored članova BUM-a, prisustvovale učesnica programa „Odlučionice“ i predsednica Saveta za mlade opštine Bečej.

Teme razgovora bile su buduće zajedničke aktivnosti u omladinskom sektoru, funkcionisanje novoosnovanog Saveta za mlade i učešće opštine Bečej u programu  „Odlučionice“, kao i izazovi u procesu unapređenja omladinske politike na lokalnom nivou.

Bečej ima veoma dobre mehanizme za učešće mladih u donošenju odluka, zaključila je nakon održanog sastanka Generalna sekretarka KOMS-a Miljana Pejić.

Generalna sekretarka KOMS-a Miljana Pejić i Maša Vračar članica UO KOMS-a
– Posebno nam je inovativna praksa poput mehanizma „Građanska stolica“ veoma interesantna pošto afirmiše aktivno učešće svih građana i građanki. KOMS se najviše kroz svoj rad fokusira na mlade, ali to je zato što želimo da ih naučimo da bi takva jedna inovativnost zapravo trebala da bude normalnost u narednim godinama. Primećujemo da se mehanizmi koji se uspostavljaju na lokalu, u oblasti omladinske politike, ne koriste dovoljno dosledno i da često postoji više dobra volja ljudi koji su na pozicijama, nego što je to institucionalna praksa i u tome vidimo saradnju sa BUM-om i prostor za unapređenje takvih stvari, jer su to institucionalna pitanja i ona bi trebalo da se, nevezano od perioda i mesta, dešavaju u svakoj lokalnoj zajednici, kaže Pejić.
Predstavnici Krovne organizacije mladih Srbije u poseti BUM-a
Bečejsko udruženje mladih je inače dugogodišnjia organizacija članica mreže KOMS-a koja trenutno okuplja 109 organizacija i više od 150.000 mladih u Srbiji. BUM trenutno učestvuje u programu KOMS-a pod nazivom „Odlučionice“ koji ima za cilj da spoji tri relevantna aktera omladinske politike na lokalnom nivou radi unapređenja međusobne saradnje.
Programska koordinatorka KOMS-a Milica Borjanić
– Neophodno je da svi oni sarađuju kako bismo imali funkcionalnu omladinsku politiku i institucije koje funkcionišu po meri mladih, objasnila je programska koordinatorka KOMS-a Milica Borjanić. U ovogodišnjem programu imamo predstavnike jedinice lokalne samouprave, civilnog sektora i predstavnike đačkog parlamenta. Ideja je da se kroz saradnju ova tri aktera dođe do određene inicijative za unapređenje položaja mladih u njihovom mestu. Trenutno završavamo konsultativni proces, upoznali smo mlade iz Bečeja i sledeći korak je sprovođenje obuke. Nakon toga sledi period formulisanja inicijative i mentorski proces, a krajnji rezultat jeste sprovođenje inicijative, dodaje ona.

Deo sastanka bio je posvećen funkcionisanju Saveta za mlade u opštini Bečej, kao i razgovor o radu Nacionalnog saveta za mlade.

– Savet u ovom sazivu počinje da radi u punom kapacitetu i ispunjava potencijale koje zaista ima, rekla je članica UO KOMS-a i članica Nacionalnog saveta za mlade Maša Vračar. Sada imamo jasniji pristup i način na koji prenosimo svoje ideje i zaista smo prioritizovali one oblasti koje je bitno rešiti. To su pre svega Zakon o mladima i Zakon o volontiranju, kao neke dve glavne stvari na kojima sada radimo a koje prepoznajemo da su najznačajnije za mlade u našoj zemlji.

Predsednica ovog lokalnog tela u našoj opštini imala je priliku da porazgovara sa članicama Nacionalnog saveta o izazovima i načinu funkcionisanja ovog novoosnovanog tela u Bečeju.
Predsednica Saveta za mlade opštine Bečej Katarina Milić
– Savet je nešto novo za Bečej i ovaj sastanak nam je pomogao da bolje razumemo koje su naše dužnosti, mogućnosti, mehanizmi i šta mi kao savet možemo da uradimo za mlade u Bečeju. Drago mi je što je KOMS ponudio pomoć u razvijanju saveta i u narednom periodu, pošto njihovi predstavnici jesu članovi Nacionalnog saveta i njihova iskustva su nam svakako korisna kako bismo ostvarili naše ciljeve na lokalnom nivou, rekla je predsednica bečejskog Saveta Katarina Milić.