Okončana javna rasprava o Lokalnom akcionom planu za borbu protiv korupcije

0
53

Javnom prezentacijom 14. juna okončana je javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej (2019-2023). Nacrt ovog važnog dokumenta sadrži čak 17 oblasti iz nadležnosti lokalne samouprave u kojima su navedene mere koje treba ostvariti, a sve sa ciljem da bi se povećala transparetnost rada i donošenja odluka.

Izrada, usvajanje i sprovođenje mera u vezi sa ovim, za opštinu Bečej, važnim dokumentom, deo su aktivnosti iz projekta Bečejskog udruženja mladih, koji podržava Agencija za borbu protiv korupcije.

Radnoj grupi koja je, na osnovu modela Agencije za borbu protiv korupcije, ovaj dokument izradila, tokom postupka javne rasprave nije stigla nijedna sugestija, odnosno komentar za eventualnu izmenu.

Nacrt LAP-a uskoro će se naći pred članovima Opštinskog veća, a ukoliko bude usvojen, razmatraće ga Skupština opštine Bečej.

Nakon toga uslediće raspisivanje konkursa za izbor članova radnog tela koje će pratiti da li se poštuju rokovi i sprovode mere koje su njime propisane.

Podsetimo da su Skupštine svih jedinica lokalne samouprave u Srbiji, u skladu s Akcionim planom za Poglavlje 23 do pre dve godine morale da usvoje dokument i obrazuju stalno radno telo za praćenje i sprovođenje plana. Većina lokalnih samouprava, nažalost, nije ispoštovala rok za usvajanje LAP-a, a još je manji broj formirao efikasna tela za praćenje njegove primene.

Dokument možete pogledati OVDE.