Održane radionice o rodno zasnovanom nasilju

0
996
Prethodna dva vikenda u BUM-u su bile realizovane radionice o rodno zasnovanom nasilju, i o zaštiti i bezbednosti dece i mladih u omladinskom radu.
Prethodna dva vikenda u BUM-u su bile realizovane radionice o rodno zasnovanom nasilju, i o zaštiti i bezbednosti dece i mladih u omladinskom radu.

Prethodna dva vikenda u BUM-u su bile realizovane radionice o rodno zasnovanom nasilju, zaštiti i bezbednosti dece i mladih u omladinskom radu.  Radionice su bile sprovedene u okviru projekta “Ti, ja i rodna ravnopravnost” koji realizuje Centar za omladinski rad iz Novog Sada u partnerstvu sa BUM-om i još osam organizacija iz Srbije.

Tokom realizacijre radionica o rodno zasnovanom nasilju
Tokom realizacijre radionica o rodno zasnovanom nasilju

Tokom radionica učesnici su imali priliku da se upoznaju sa tipovima zlostavljanja, koji su to mogući znaci i simptomi zanemarivanja, psihičkog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja, kome mogu da se obrate u slučaju da je njima potrebna pomoć, ili ukoliko žele da prijave da je neko bio zlostavljan.

Pored toga razgovarali su o tome šta je rod, a šta pol. Šta to društvo očekuje od žena, a šta od muškaraca. Koji su to stereotipi na koje najčešće nailaze. Kako se oni suočavaju sa njima. Ko su njihovi heroji/heroine? Da li su to češće žene ili muškarci?

Realizacija zadatka omladinske liderke Jelene Mitrović
Realizacija zadatka omladinske liderke Jelene Mitrović

Naime, krajem marta petoro članova/ica Bečejskog udruženja mladih su učestvovali na obuci u Sremskim Karlovcima na temu rodno zasnovanog nasilja, zaštite i bezbednosti dece i mladih i forum teatra kao jedne od najefektnijih tehnika za prevenciju nasilja. Jedan od produkata treninga jeste forum teatar koji će biti održan u sve četiri srednje škole u Bečeju do kraja maja, kao i radionice koje su bile održane u sklopu organizacije.

"Prijatelji i posao"
„Prijatelji i posao“