Održana VI redovna skupština Krovne organizacije mladih Srbije

0
60

Proteklog vikenda, 19-21. januara 2018. godine, u hotelu Srbija u Vršcu održana je šesta redovna skupština Krovne organizacije mladih Srbije-KOMS.

Na skupštini je učestvovalo oko 100 učesnica i učesnika. Ove godine pored usvajanja plana rada za 2018. godinu, prijema u članstvo nove organizacije, usvojen je novi statut i pravilnik o radu KOMS-a, kao i standardi u omladinskim aktivnostima u prevenciji konzumacije i promocije alkohola. Međutim, ova skupština je bila veoma bitna jer su se na njoj birali novi članovi i članice organa KOMS-a, tačnije birani su za Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsednika/ predsednicu skupštine, zamenika/zamenicu predsednika/predsednice skupštine, kao i predsednik/predsednica Upravnog odbora.

Nakon ove skupštine KOMS broji 95 organizacija članica.