Održana prva regionalna tribina “Uzdravlje!“

0
16

U petak, 6. oktobra u Skupštini AP Vojvodine održana je prva od četiri regionalne tribine “Uzdravlje!“

Regionalne javne tribine predstavljaju nastavak rada na Zajedničkim standardima subjekata omladinske politike u R. Srbiji u omladinskim aktivnostima u prevenciji konzumacije i promocije alkohola. Zajedničke standarde je kreirala radna grupa koju su činili predstavnici i predstavnice NAPOR-a, KOMS-a i Nacionalne asocijacije KZM-a u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta.

Narednih nedelja tribine treba da se održe još u Kragujevcu, Beogradu i Nišu, gde će biti održana poslednja tribina 10. novembra.