Održan trening na temu nasilja u partnerskim vezama kod mladih

0
2

U okviru projekta „Sa Romima i za njih u Dunavskom regionu“ koji sa partnerima realizuje Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada u Bačkom Gradištu je početkom jula održan dvodnevni trening na temu prevencije nasilja u partnerskim vezama kod mladih na kom su učestvovale predstavnice BUM-a Tamara Hadnađev i Ana Aćimov.

Trening na temu partnerskog nasilja, oblicima, prepoznavanju, kao i o nasilju koji često trpe deca ili članovi porodice, ili čiji su svedoci, te načinima prijavljivanja, vodile su predstavnice udruženja Snaga porodice iz Novog Sada.

Projekat je nastao sa ciljem da se razmene iskustva, znanja i primeri dobre prakse u radu sa romskom zajednicom i drugim marginalizovanim grupama u zemljama Dunavskog regiona.

Među učesnicama su bile predstavnice Humanitarnog udruženje „Đina“iz Bačkog Gradišta, Udruženja Roma iz Novog Bečeja i drugi pojedinci.

Dvodnevni trening unapredio je znanje i veštine učesnica da prepoznaju nasilje, njegove forme i usvoje alate za aktivno smanjivanje višestruke diskriminacije žena, posebno Romkinja u našem društvu.

Jedan od zaključaka jeste da žene često ne prepoznaju nasilje, a kao uzrok tome prepoznaje se nedostatak formalnog obrazovanja i edukacija na ovu temu, kao i da se edukacije mladih o tome šta podrazumeva zdrava emotivna veza treba sistemski da se održavaju.

Projekat sprovode Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) u saradnji sa Dijakonijom Virtemberg iz Nemačke i sa partnerima iz Evangeličke akademije Sibiu iz Rumunije i Dijakonije iz Slovačke.