Održan sastanak povodom projekta „Ka potpunijem sprovođenju rodno odgovornih politika u opštini Bečej“

0
52

Povodom realizacije projekta Bečejskog udruženja mladih „Ka potpunijem sprovođenju rodno odgovornih politika u opštini Bečej“, juče je održan jedan u nizu sastanaka sa predstavnicima lokalne samouprave.

Sastanku su prisustvovali Jelena Brankov – Čerevicki, pravnica i zaposlena na poslovima rodne ravnopravnosti u Opštinskoj upravi Bečej, Ferenc Tot, član kabineta predsednika opštine Bečej zadužen za demografiju i populacionu politiku i Ana Aćimov iz Bečejskog udruženja mladih, koordinatorka projekta.

Na sastanku je bilo reči o aktuelnom Lokalnom akcionom planu za poboljšanje položaja žena i rodnu ravnopravnost opštine Bečej koji važi za period 2018 – 2023. Jedan od osnovnih zadataka projektnog tima je da analizira taj dokument i da preporuke za izradu novog. U međuvremenu je planirano da se organizuje šest fokus grupa sa ženama iz mesnih zajednica u opštini Bečej, kao i sa predstavnicima institucija.

Upravo će analiza realizacije lokalnog akcionog plana i glas žena obuhvaćenih fokus grupama biti osnova za zagovaračke aktivnosti koje kao krajnji cilj treba da donesu unapređenje položaja žena u opštini Bečej. Osim pripreme preporuka za unapređenje postojećeg i aktivnosti na izradi novog dokumenta, potrebno je da opština Bečej uspostavi telo koje će pratiti sprovođenje politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

– Ne postoji telo koje prati implementaciju ovog dokumenta, kao ni Savet za rodnu ravnopravnost kao stalno radno telo Skupštine opštine Bečej. S tim u vezi, nedostaje i temeljna analiza mera i aktivnosti šta je donekle urađeno, kao i onoga što u narednom periodu treba da se promeni da bi eventualni revidirani dokument ili novi koji se bude radio bio svrishodniji. Takođe, u opštini Bečej se ne sprovodi rodno – odgovorno budžetiranje iako je to zakonska obaveza. Stoga je potrebno uraditi analizu, participativnom metodom uz uključivanje lokalnih aktera, predstaviti je javnosti, predložiti i konkretne mere koje treba da se finansiraju iz budžetskog programa lokalne samouprave, a zagovaračkim aktivnostima, koje prati snažna medijska kampanja, zalagati se za formiranje savetodavnog tela i ono što je veoma važno – adekvatniju i blagovremenu raspodelu resursa lokalne samouprave, definisane pre svega dokumentima koje je sama donela u cilju poboljšanja položaja njenih stanovnika,
kaže koordinatorka projekta Ana Aćimov.

Projekat „Ka potpunijem sprovođenju rodno odgovornih politika u opštini Bečej“ je finansiran od Austrijske razvojne agencije i SIDA-e, kroz program Gender Budget Watchdog Network.

Podsetimo, opština Bečej je jedna od retkih lokalnih samouprava u Srbiji koja je nakon usvajanja Povelje o rodnoj ravnopravnosti kreirala i usvojila autentičan lokalni akcioni plan.

Dokument sadrži pet ključnih oblasti sa specifičnim ciljevima koji se moraju ostvariti u petogodišnjem periodu. U određivanju tih ciljeva su takođe učestvovale žene iz opštine Bečej i na osnovu njihovih odgovora odlučeno je da treba poboljšati sledeće oblasti: bezbednost građana i građanki opštine Bečej, položaj seoskih žena, usluge na teritoriji opštine Bečej kako bi u većoj meri odgovarale potrebama građana i građanki, šanse devojčica i žena da se bave sportom, kapaciteti lokalne samouprave da uvodi rodnu perspektivu u svoje politike i programe.