Održan konsultativni sastanak i radionica sa predstavnicima OCD i medija

0
77

Juče je, u okviru intenziviranja saradnje sa organizacijama civilnog društva i medijima, Agencija za sprečavanje korupcije održala konsultativni sastanak i radionicu, čiji je cilj upoznavanje sa najvažnijim novinama koje je doneo Zakon o sprečavanju korupcije u oblasti sukoba interesa i provere imovine i prihoda funkcionera, koji je u primeni od 1. septembra ove godine.

Na sastanku se, osim o zakonskim novinama, razgovaralo i o unapređenju saradnje sa civilnim društvom i medijima, radi što uspešnije prevencije korupcije i podrške projektima, inicijativama i proaktivnom delovanju građanskog društva i medija. U narednom periodu Agencija će biti posvećena proširenju saradnje u smislu intenzivnijih i redovnih konsultacija sa predstavnicima civilnog društva, lakše i brže dostupnosti informacija, održavanja okruglih stolova, obuka, seminara, kao i nastavka dodele sredstava za sprovođenje projekata iz oblasti sprečavanja korupcije.

U skladu sa epidemiološkim uslovima, Agencija će u narednom periodu organizovati više ovakvih sastanaka, pokušavajući da unapredimo saradnju sa što većim brojem organizacija civilnog društva i drugih partnera u sprovođenju strategije uključivanja najširih slojeva društva u sprečavanje korupcije.

Planirano je da se početkom sledeće godine raspiše novi javni konkurs za dodelu sredstava za sprovođenje projekata iz oblasti sprečavanja korupcije, sa vrlo transparentnim pravilima učešća za sve organizacije civilnog društva čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti borbe protiv korupcije. Agencija će im kroz taj konkurs pružiti finansijsku, ali i svaku drugu vrstu podrške za realizaciju projektnih aktivnosti, kojima će bitno uticati da se na lokalnom, ali i na nacionalnom nivou prepoznaju rizici od koruptivnih radnji, zaštiti javni interes i javna dobra i da se smanje potencijalne mogućnosti za nastanak korupcije.

Ovom sastanku su prisustvovali i predstavnici Bečejskog udruženja mladih, Aleksandar Đekić i Ana Aćimov.