Održan BUM-ov trening „Kreativnim aktivizmom za ekološku i socijalnu pravdu“

0
50

Trening „Kreativnim aktivizmom za ekološku i socijalnu pravdu“ u organizaciji Bečejskog udruženja mladih (BUM) od 27. do 30. oktobra na Fruškoj gori okupio je dvadesetak aktivista i predstavnika organizacija civilnog društva.

Trening je bio namenjen aktivnim građanima i građankama, predstavnicima neformalnih grupa i organizacija civilnog društva, sa fokusom na one sa teritorije Vojvodine, koji su zainteresovani da usvoje nova znanja i veštine u mobilizaciji lokalnih zajednica u cilju povećanja aktivnog učešća građana i građanki u procesima donošenja odluka.

Prvog dana učesnici su kroz radionice prošli osnove dizajnerskog razmišljanja kao princip kreativnog rešavanja problema. Naredni dan je bio posvećen učešću građana u donošenju odluka i izradi propisa i dokumenata javnih politika na lokalnom nivou. Potom je predstavljen metodološki okvir za izradu i upravljanje javnim politikama na lokalnom nivou.

U nastavku je realizovana radionica „Od ideje do plana kampanje javnog zagovaranja“ i praktična vežba „Izrada plana kampanje javnog zagovaranja na osnovu studije slučaja”. Tokom trećeg dana treninga učesnici su mogli da čuju o ekofeminizmu, kao i participaciji životinja u donošenju odluka kroz predavanje „Društvo živih bića“. Potom je bilo reči o mesnoj zajednici kao mestu neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi.

U narednom delu je dalje bilo reči o primerima dobre prakse participacije građana u procesima donošenja odluka, da bi se trening dan završio predavanjem o kreativnom aktivizmu i njegovim tehnikama za dosezanje društvenih promena. Poslednji dan treninga zaokružila su predavanja iz oblasti životne sredine i to sa sledećim temama: Uvod u zaštitu životne sredine i održivi razvoj, uticaj zagađenja na društvo i pojedinca uz merenje ekološkog otiska pojedinca.

– Naš projekat doprinosi jačanju socijalne pravde u ekološkoj tranziciji kroz primenu tehnika kreativnog aktivizma za podsticanje aktivnog učešće građana u procesima donošenja odluka. Esencijalno je uspostaviti efikasan i održiv lokalni dijalog donosilaca odluka i građana, sa akcentom na marginalizovane grupe, privrednike, aktiviste i ostale zainteresovane strane. Moramo motivisati i mobilisati građana za direktno učešće u procesima donošenja odluka o pitanjima važnim za kvalitet života građana, sa fokusom na zdravlje i zaštitu životne sredine. Autentičnim javnim performansima koji predstavljaju inovativnu praksu građanskog aktivizma dosegnućemo i mobilisati nove aktere koji će se uključiti u procese donošenja odluka u svojim sredinama, rekla je koordinatorka projekta Ana Aćimov.

Ostalo je da se učesnici i projektni tim u narednim nedeljama opredele za teme zagovaračkih kampanja koje će sprovesti na lokalu, uz korišćenje tehnika i razvijanja metodologije kreativnog aktivizma.