Obrazovana Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej

0
74

Predsednik opštine Bečej Vuk Radojević obrazovao je Radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej za period 2023 – 2025. godine.

Radnom grupom predsedava Svetlana Vuletić, zamenica predsednika opštine Bečej, a ostali članovi su: Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej, Žolt Lovaši Latinčić, sekretar Skupštine opštine Bečej, Dane Mandić, član Opštinskog veća opštine Bečej za sport, omladinu i turizam, Dragan Kovačev, član Opštinskog veća opštine Bečej zadužen za privredu i zaštitu životne sredine, Balaž Serda, član Opštinskog veća opštine Bečej zadužen za oblast kulture i civilnih organizacija, Zoran Kovač, načelnik Opštinske uprave opštine Bečej, Marjana Dimitrov, zamenica načelnika Opštinske uprave opštine Bečej, Daniela Doroslovački, načelnica Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor, Dunja Šari, interni revizor, Jovana Topić, šefica Odseka za javne nabavke, Tamara Perišić, načelnica Odeljenja za ljudske resurse, zajedničke i informatičke poslove Opštinske uprave opštine Bečej, Milja Dabetić, šefica Odseka za finansije u Opštinskoj upravi opštine Bečej, Aleksandar Đekić, predstavnik Bečejskog udruženja mladih, Ana Aćimov, predstavnica portala MojBečej.rs i Goran Relić, predstavnik Opšteg udruženja preduzetnika Bečej.

Zadatak grupe je da prikupi podatke potrebne za analizu stanja u oblasti borbe protiv korupcije u opštini Bečej, revidira i pripremi izradu nacrta Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2023- 2025. godine sa definisanim prioritetima za njihovo sprovođenje, sprovede o tome javnu raspravu i nakon toga dokument dostavi Opštinskog veću opštine Bečej radi utvrđivnja predloga i Skupštini opštine Bečej na usvajanje. Nakon toga Radnoj grupi prestaje mandat.

U obrazloženju se navodi da je Bečejsko udruženja mladih uputilo dopis za formiranje ove Radne grupe.

Opštinsko veće opštine Bečej je na 10. sednici 4. jula 2023. godine donelo zaključak i ovlastilo predsednika opštine Bečej da donese rešenje o imenovanju predstavnika organa vlasti i opštinske uprave, kao i imenovanju lica koje je predložilo Bečejsko udruženje mladih, portal MojBečej.rs i Opšte udruženje preduzetnika.

Inače, Bečejsko udruženje mladih je iniciralo formiranje Radne grupe i izradu lokalnog akcionog plana, u okviru projekta „Odluke po meri građana“, koji podržava Agencija za sprečavanje korupcije.