Istraživanje „Mladi i ciljevi održivog razvoja“

0
19

Timočki omladinski centar TOC u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES i u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, realizovao je istraživanje o prepoznavanju i značaju ciljeva održivog razvoja među mladima u Republici Srbiji.

Istraživanje je rađeno kvantitativnim (online upitnik) i kvalitativnim (fokus grupe sa različitim grupama mladih širom Srbije) tehnikama i meri koliko su mladi upoznati i informisani o ciljevima održivog razvoja i kako razumeju značaj njihove primene za društvo.

Opšti zaključak ovog istraživanja je da mladi mogu biti snažan saveznik svim institucijama i organizacijama koje rade na realizaciji ciljeva održivog razvoja. Mladima su važni svi aspekti ciljeva održivog razvoja i oni bi mogli da budu pravi ambasadori promocije i razvoja svesti o značaju Agende 2030 i svih pojedinačnih ciljeva održivog razvoja. Međutim, primetno je i da mladi nisu dovoljno edukovani i upućeni o ciljevima održivog razvoja.

Iako mladi u značajnoj meri prepoznaju važnost zaštite životne sredine i socijalne inkluzije, dodatna edukacija potrebna je i u ovim dvema dimenzijama održivog razvoja (šta sve obuhvataju, šta su problemi, izazovi i slično). Ono što se posebno ističe kao potreba jeste prepoznavanje i razumevanje važnosti koncepta održivog ekonomskog rasta i njegove povezanosti sa zaštitom životne sredine i socijalnom kohezijom.

Autor istraživanja je Boban Stojanović

Celokupno istraživanje možete pronaći na ovom LINKU.

Kratak siže istraživanja možete pročitati OVDE.

Izvor: sdgs4all.rs