Objavljeno istraživanje KOMS-a „Život mladih u Srbiji: Uticaj KOVID-19 pandemije“

0
46

Pandemija KOVID-19 virusa je obeležila 2020. godinu i potpuno promenila ceo svet, te izmenila kontekst obrazovanja, rada, kretanja, okupljanja i posebno pogodila mlade, kao posebnu društvenu kategoriju.

Krovna organizacija mladih Srbije je uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji sprovela istraživanje pod nazivom Život mladih u Srbiji: Uticaj KOVID-19 pandemije, koje analizira i mapira perspektivu i položaj mladih ljudi, njihovu zabrinutosti ali i potencijal da doprinesu društvu i obezbeđuje praktične preporuke koje se baziraju na multisektorskoj angažovanosti. Istraživanje je predstavljeno 2. decembra, konferencijom u Medija centru.

Sa konferencije u Medija centru | Foto: KOMS

Istraživanje prikazuje kako mladi percipiraju sigurnost svojih radnih mesta, u kojoj meri su zadovoljni obrazovanjem u onlajn sferi, kako se ponašaju u toku pandemije, da li imaju poverenje u institucije, kao i da li je pandemija utcala na njihova razmišljanja o odlasku iz zemlje.  Istraživanje je realizovano u periodu od avgusta do oktobra 2020. godine i obuhvatilo je stavove mladih tokom različitih perioda pandemije – tokom vanrednog stanja (mart-maj) i period nakon vanrednog stanja (od maja).

Istraživanje u PDF formatu možete preuzeti ovde.