Objavljeni rezultati istraživanja Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji

0
79
Foto: KOMS

Da li ste znali da je prema proceni telesne mase prema vrednostima BMI, čak 13% mladih ispitanika neuhranjeno? Manje od jedne trećine (30,7%) je imalo nivoe stresa u okviru normalnih vrednosti, a skoro trećina ispitanika/ca (32,1%) je imalo ekstremnu tešku anksioznost. Da li ste znali kakav je zapravo položaj mladih i koje su njihove potrebe?

Tokom 2020. i 2021. godine naučili smo da se zdravlje ne može definisati samo kao odsustvo bolesti, već i kao stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja. S obzirom da su mladi posebna društvena grupa sa specifičnim potrebama, temi zdravlja mladih je potrebno posvetiti posebnu pažnju.

Iz tog razloga je Krovna organizacija mladih Srbije sprovela istraživanje pod nazivom Istraživanje Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji, koje analizira i mapira perspektivu i položaj mladih ljudi u oblasti zdravlja, ali i nastoji da ukaže pažnju relevantnim institucijama i akterima omladinske politike na ključne preporuke za unapređenje javnih politika u oblasti i pružanje adekvatne sistemske podrške mladima.

Prezentacija rezultata novog istraživanja održana je 24. decembra u Medija Centru, a rezultate, kao i preporuke za poboljšanje položaja i potreba mladih, možete pogledati u nastavku.

Istraživanje prikazuje:

 • Kako mladi percipiraju sopstveno zdravlje;
 • Iskustva mladih sa vakcinacijom i COVID-19 pandemijom;
 • Kakve stilove života vode mladi, kao i koliko brinu o svom fizičkom i mentalnom zdravlju.

Osim statističkih nalaza, istraživanje pruža I konkretne preporuke kako se zdravlje mladih uz podršku institucija može unaprediti.

U istraživanju je učestvovala 1.021 mlada osoba iz cele Srbije, a ono je spovedeno u okviru programa Zdravo Dvadesete uz podršku Galenike a.d. Beograd.

Ključni nalazi istraživanja su:

Samoprocena zdravlja i COVID-19

 • Više od polovine anketiranih mladih (58%) je verovatno ili sigurno imalo infekciju COVID-19 do trenutka sprovođenja istraživanja (avgust – septembar 2021. godine).
 • 72% mladih navodi da je verovatno ili sigurno neki član njihove uže porodice ili zajedničkog domaćinstva imao COVID-19 infekciju.
 • Nešto manje od polovine punoletnih mladih je vakcinisano (48%), dok druga polovina (52%) nije.
 • Skoro polovina svih mladih (49%) smatra da su vakcine protiv COVID-19 korisne u borbi protiv infekcije, dok druga polovina mladih (51%) ima negativan (19%) ili neopredeljen stav (32%) prema vakcinaciji.
 • Najčešće navođeni razlozi za negativan ili neopredenjen stav prema vakcinaciji su: nepoverenje u delotvornost vakcina (18%); nedostupnost i nedovoljna pouzdanost informacija (17%), kao i strah od neželjenih reakcija nakon vakcinacije (15%).

Stilovi života mladih

 • Četiri od pet mladih osoba (80.0%) tokom nedelje povremeno biva izloženo duvanskom dimu, a svaka treća (34.9%) svakodnevno udiše duvanski dim.
 • Iako se dve trećine mladih osoba (66.7%) nalazi unutar poželjnih vrednosti indeksa telesne mase, svaka peta mlada osoba (20.4%) je prekomerno uhranjena.
 • Najčešće navođeni razlozi za nedovoljnu fizičku aktivnost bili su da je vežbanje skupo (10%), nedostatak prostora za vežbanje (15%), i nedostatak društva za vežbanje (21%), kao i nedostatak vremena (51%) i osećaj umora (45%)
 • Dominantna motivacija za vežbanje bio je „lepši izgled“ (38%), svest o tome da je vežbanje deo zdravog stila života (34%), ljubav prema vežbanju (21%), ali i okruženje (7%).

Seksualno i reproduktivno zdravlje mladih 

 • Najčešći razlog zbog koga seksualno aktivni mladi ljudi ne koriste metode savremene kontracepcije jeste oslanjanje na tradicionalne metode poput prekinutog odnosa ili izbegavanja odnosa tokom plodnih dana (69,8%), nedostatak znanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju (65,4%) i nedostatak finansijskih sredstava za nabavku savremenih kontraceptivnih metoda (29,6%).
 • Tokom prethodnih 6 meseci, svega 26% ispitanika/ca je koristilo usluge zdravstvene zaštite u domenu ginekologije ili urologije (17,8% u privatnom sektoru zdravstvene zaštite i 8,2% u državnom sektoru) dok je više od polovine (56,7%) ispitivanih mladih osoba izjavilo da im nisu bile potrebne usluge ginekologa/škinje odnosno urologa/škinje.

Mentalno zdravlje mladih

 • Manje od jedne trećine mladih (30,7%) je imalo nivoe stresa u okviru normalnih vrednosti.
 • Više od dve trećine ispitanika/ca (68,5%) ima anksioznost.
 • Više od polovine ispitanika/ca (51,9%) ima simptome umerene ili teške depresije.
 • Više od trećine ispitanika/ca (34,2%) je navelo da su im bile potrebne usluge psihologa/škinje psihoterapeuta/kinje tokom poslednjih šest meseci, ali da nisu razgovarali sa psihologom/škinjom psihoterapeutom/kinjom.

Ostalo

 • Više od polovine mladih (55,3%) navodi da retko ili nikada ne koristi društvene mreže kao izvore informacija u vezi sa zdravljem i srodnim temama.
 • Manje od trećine mladih odlazi redovno kod stomatologa/škinje kako bi kontrolisali zdravlje svojih zuba (28,3%).

Istraživanje u celosti možete da preuzmete OVDE.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije