O treningu SEC-a “From Top to Bottom“

0
36

Somborski edukativni centar je u periodu od 5. do 8. novembra na Avali, u studentskom odmaralištu „Radojka Lakić“, održao trening “From Top to Bottom – National Orientation Training on European Youth Policy, Participation and Structural Dialogue“, a na kom je učestvovao i BUM-ovac Jovan Vukadin.

Trening namenjen omladinskim radnicima, liderima i aktivistima iz Srbije, održan je na temu učešća mladih u procesima donošenja odluka, evropskim omladinskim politikama i struktuiranom dijalogu.

– Naučio sam dosta o Hartovom modelu učešća mladih, kada je učešće mladih zapravo korisno, a kada se mladi koriste samo za ukras odnosno kada se manipuliše njima. Učili smo o Evropskoj politici za mlade, o donošenju odluka i stejkholderima. Istraživali smo kakav je pristup mladima u okolnim državama i kako da evropske standarde primenimo u u praksi kod nas, kaže Jovan.

Nakon završenog treninga, svi učesnici imaju zadatak da u narednom periodu pripreme i realizuju aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici, na teme kojima su se bavili tokom treninga. U toku rada, podršku za to pružaće im treneri, kao i projektni tim.

Somborski edukativni centar realizovao je trening uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.