NAPOR upitnik: Mladi, rad sa mladima i komuniciranje

0
11
Upitnik pred vama namenjen je mladima od 15 do 30 godina koji žive u Republici Srbiji.

Podaci i rezultati ovog upitnika biće korišćeni za formulisanje poruka i prilagođavanje načina komunikacije organizacija koje sprovode omladinski rad potrebama i navikama mladih. Cilj ispitivanja je da se pronađe način kako da mladi budu adekvatno i pravovremeno informisani o programima omladinskog rada i načinima na koji im omladinski radnici/ce mogu biti podrška u svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavaju na putu odrastanja.

– Popunjavanje upitnika ne traje duže od 10 minuta.

– Učešće je potpuno anonimno.

– Ukoliko popunjavate upitnik na telefonu ili tabletu, preporučujemo da ekran okrenete u horizontalni položaj.

– Ukoliko imate pitanja možete ih postaviti u DM na instagram nalogu @napor_savez ili u četu na facebook stranici NAPOR Serbia.