Na jedinstvenom konkursu u bečejsku opštinu stižu tri projekta

0
22

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu odobrio je tri projekta aplikantima sa teritorije bečejske opštine na Konkursu za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture. Sredstva za ovu namenu su dobili Gradsko pozorište – 145.000 dinara, Mesna zajednica Bačko Petrovo Selo – 600.000 dinara i Bečejsko udruženje mladih – 225.000 dinara.

Prvi put, otkako je u Vojvodini uspostavlјen organ koji treba da vodi brigu o mladima, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu ove godine raspisao je konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture. Prepoznavši još jedan problem u njihovom radu, resorni sekretarijat je u ovoj godini opredelio budžet od 15 miliona dinara za nabavku tehničke opreme, izvođenje radova i nabavku kancelarijskog nameštaja.

Pokrajinska sekretarka za sport i omladinu Marinika Tepić istakla je važnost konkursa, jer je praksa da državne institucije, kao i programi Evropske unije namenjeni finansiranju udruženja mladih, finansiraju isklјučivo njihove programe i projekte.

– Kada smo rešili da raspišemo ovaj jedinstveni konkurs, ne samo u Vojvodini, nego i u čitavoj republici, cilј nam je bio da obezbedimo bolјe uslove za rad omladinski domova, omladinskih organizacija i organizacija za mlade, a da domovima kulture u manjim mestima vratimo stari sjaj. Činjenica da je na ovaj konkurs pristiglo više od 160 projekta, pokazuje da smo još jednom kao i u protekle tri godine, kada smo izdvojili posebne konkurse za brigu o reproduktivnom zdravlјu i za prevenciju nasilјa i diskriminacije, prepoznali još jedan od gorućih problema u radu omladinskih organizacija. I to ne samo u radu omladinskih organizacija, nego i u radu domova kulture, koji su u manjim mestima nekad bili centar okuplјanja mladih, jedini izvor njihovog kulturnog i zabavnog života, a danas su mahom zapušteni i zaboravlјeni. Želeli smo da njima vratimo njihovu ulogu, kako bi oni ponovo postali važno mesto u odrastanju i sazrevanju mladih, ali i mesto u kojima se razvijaju zdravi stilovi života, rekla je Marinika Tepić.

Na potpisivanju ugovora prisutnima se obratio i pomoćnik pokrajinske sekretarke za sport i omladinu Oliver Petković koji je rekao da se tokom odlučivanja o dodeli sredstava po ovom konkursu vodilo računa o ravnomernoj raspodeli između nevladinih organizacija i ustanova.

– Sa budžetom od 15 miliona dinara finansirali smo 63 projekta, od kojih je sedam miliona namenjeno ustanovama i lokalnim samoupravama, a osam miliona udruženjima građana. Trudili smo se da podržimo one projekte koji su pokazali da im je sanacija, adaptacija i opremanje stvarno bilo neophodno za njihovo funkcionisanje.

Takođe, vodili smo se i prioritetom da se opremaju, saniraju i adaptiraju omladinski domovi i domovi kulture u manjim naselјenim mestima. Još jedna novina koju smo ove godine uveli bilo je i uvođenje prigovornog prava, tako da je i na ovaj konkurs stiglo 3 prigovora od kojih je jedan pozitivno rešen, što povećava participaciju mladih u donošenju odluka o dodeli budžetskih sredstava, što je i jedan od najzanačajnih segmenata omladinske politike, rekao je Oliver Petković.

Aleksandar Đekić je u ime Bečejskog udruženja mladih potpisao Ugovor o finansiranju projekta sa Marinikom Tepić, sekretarkom Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

– Kao što je već sekretarka spomenula ovakvih konkursa jednostavno nema, a izrazito su značajni pogotovo za male organizacije iz provincije, poput naše. Nema konkursa kroz koje se mogu obezbediti osnovna sredstva za rad te je veoma pohvalan proaktivan pristup Sekretarijata. Naime, retka je pojava da neko osluškuje realne potrebe sa terena i na osnovu toga kreira konkurse. Za ovaj konkurs je bilo ogromno interesovanje, preko 160 predloga projekata je poslato, što jasno ukazuje na suštinu. Mi smo se rezultatima ovog konkursa više obradovali nego nekim mnogo većim, upravo iz razloga što ćemo kroz realizaciju ovog projekta moći da uređujemo i opremamo prostor za rad, a takođe i obezbedimo program za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, kao i da stvaramo sigurnije okruženje za kontinuiran razvoj mladih bečejske opštine, zaključio je Đekić.