Na inicijativu BUM-a usvojeni novi antikorupcijski pravilnici u opštini Bečej

0
109

U okviru projekata Bečejskog udruženja mladih „Zajedno ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti“ i „Ka više transparentnosti i odgovornosti u procesima donošenja odluka“, a koje je podržala Agencija za sprečavanje korupcije, na poslednjoj sednici SO Bečej usvojena su dva nova pravilnika.

Na sednici koja je održana 30. decembra 2020. godine poslanici su usvojili Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u opštinskoj upravi i Pravilnik o uslovima, načinu korišćenja i održavanja službenih vozila opštine Bečej (Službeni list opštine Bečej br. 24 str. 423 i 432).

Pravilnikom o upravljanju sukobom interesa definisana je procedura za  prijavljivanje sumnje i postupanje u slučajevima sumnje o postojanju sukoba interesa koji je definisan kao teža povreda radne obaveze zaposlenih u opštini Bečej.

Pravilnikom o uslovima i načinu korišćenja i održavanja službenih vozila propisuju se postupak i obaveze pri zaduženju, korišćenju i razduženju vozila, kartica za gorivo, postupak pri realizaciji službenih putivanja u zemlji i inostranstvu i druga pitanja od značaja za korišćenje i održavanje službenih vozila.

Pored toga usvojena je i Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija u lokalnoj samoupravi koja predviđa da davalac donacije mora dostaviti pisani predlog za davanje donacije, kao i osnivanje tročlane Komisije za procenu opravdanosti i isplativosti predložene donacije. Odlukom se predviđa da se potpisani ugovori o donaciji, izveštaj o realizaciji iste  kao i predlozi za davanje donacije koji su odbijeni objavljuju na sajtu opštine u Jedinstvenoj evidenciji o donacijama koju vodi Kabinet predsednika opštine Bečej.

Ovaj dokument ima za cilj otklanjanje pojedinih rizika i jačanje otpornosti na potencijalne koruptivne uticaje kroz davanje/prijem donacija, a šta je predviđeno Lokalnim akcionim planom za borbu protiv korupcije opštine Bečej.

U okviru ovih projekata planira se i izrada Pravilnika o unutrašnjem uzbunjivanju, kao i izrada Pravilnika za upotrebu reprezentacije.

Podsetimo, da je krajem decembra potpisan i sporazum između lokalne samouprave, Opšteg udruženja preduzetnika i Bečejskog udruženja mladih o unapređenju učešća građana u procesima donošenja odluka, kojim će se aktivirati mehanizam Građanska stolica.

Ovim će ubuduće zainteresovani građani, po prethodnoj prijavi i proceduri koju će sprovoditi posebno koordinaciono telo koje će činiti predstavnici potpisnika sporazuma, moći da govore na sednicama skupštine opštine Bečej, ali bez prava glasa, jer to ipak pripada jedino odbornicima izabranim na lokalnim izborima.

– Odbornicima, koji po prirodi stvari slušaju partijski vrh, uz Građansku stolicu će biti teže da donesu odluku nakon što čuju argumente da ona možda i nije u javnom interesu, rekao je programski direktor Transparetnost Srbija Nemanja Nenadić u intervjuu za portal MojBečej.rs.