Održan trening “Moj grad moja prava“

0
59

Prethodnog vikenda u Bečeju je održan trening “Moj grad moja prava“ koji je bio namenjen učenicama i učenicima završnih godina srednjih škola u Bečeju, kao i studentima i studentkinjama. Trening je realizovao Beogradski centar za ljudska prava-BCHR uz podršku Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Tokom treninga učesnici i učesnice su imali priliku da se nauče kako da prepoznaju diskriminaciju u njihovom okruženju, šta su to stereotipi, a šta predrasude, kome treba da prijave u slučaju da prepoznaju diskriminaciju. Razgovarali su o vladavini prava, klasifikaciji ljudskih prava kao i zaštiti istih, problemima u Bečeju i kako ih rešiti.

Na treningu je učestvovalo šest članova Bečejskog udruženja mladih koji će u narednom periodu sa svojim vršnjacima podeliti ono što su naučili.