Mladi u sindikatima mogu doneti promene u korist radnika

0
80

Mladi na funkcijama u sindikatima, kako u preduzećima, pa tako i na višim nivoima u lokalnim, pokrajinskim organizacijama, pa i na državnom nivou, u ovom trenutku su mogući nosioci promena u korist radnika, jedan je od zaključaka sa seminara Bečejskog udruženja mladih koji je u decembru održan u Vršcu.

Uspostavljanje efikasnog sistema odgovornosti, podrška sindikalnim organizacijama, pre svega u smislu pravne pomoći, edukacija članova i podizanje svesti o značaju udruživanja radnika i borbe za njihova prava, dugo su već neki od osnovni problema i potreba lokalnih udruženih radnika.

Produktivnost preduzeća zavisi i od nivoa zaštite prava radnika,zaključili su učesnici, te ostvarena prava radnika jesu interes i poslodavca. Nedovoljno informisanje radnika je izvor problema koji utiče na kvalitet njihovog života.

Podizanje kapaciteta i vidljivosti sindikata na lokalnom nivou i dalje je jedan od ključnih ciljeva aktivnosti na projektu „Više odgovornosti u lokalnoj vlasti“ (BUM).