Mladi sve više zainteresovani za lokalni budžet!

0
51

Čak 22% građana/ki koji su učestvovali u kreiranju lokalnog budžeta opštine Bečej za 2024. godinu kroz akciju „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“ su mladi!

Ova statistika nam pokazuje da je sve više mladih zainteresovano za lokalni budžet i željno da da svoj doprinos u kreiranju najvažnijeg dokumenta jedne zajednice.

Prema nedavno objavljenim rezultatima nove U-Report ankete 8/10 mladih smatra da pri odlučivanju o budžetskim izdvajanjima treba uzeti u obzir mišljenje dece i mladih, dok čak 85% ispitanika kaže da bi želelo da ima mogućnost uvida u detaljnu potrošnju budžeta.

Zbog toga Bečejsko udruženje mladih već godinama organizuje radionice o lokalnom budžetu i participativnom budžetiranju u svim srednjim školama u Bečeju, kako bi informisali i osnažili mlade da utiču na donošenje odluka u svom okruženju.

– Participativno budžetiranje za deo budžeta koji je namenjen omladinskoj politici je, podsetimo, prepoznato kao mera aktuelne Strategije za mlade Vlade Republike Srbije zahvaljujući zagovaračkoj akciji Bečejskog udruženja mladih i Krovne organizacije mladih Srbije. Iako je ovo veliki uspeh za nas, ostalo je još mnogo posla, jer je potrebno stalno unapređivati praksu i raditi na tome da i mladi u drugim lokalnim zajednicama imaju jednake mogućnosti po pitanju kreiranja budžeta, kao mladi u Bečeju, kaže omladinska radnica BUM-a Gordana Adamov.

Upravo zbog toga u toku su radionice za mlade u drugim lokalnim zajednicama širom Vojvodine o lokalnom budžetu za mlade u okviru projekta „Ka većoj participaciji mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou“ koji sprovodi BUM uz finansijsku podršku Ministarstva turizma i omladine. Kao krajnji produkt svih aktivnosti biće kreiran i Vodič za uvođenje participativnog budžetiranja namenjen prvenstveno mladima, kao i drugim zainteresovanim grupama.