Mladi: Nismo bezbedni dok nismo uključeni

0
16
Krovna organizacija mladih Srbije

Usled tragičnih dešavanja koja su posebno pogodila decu i mlade u Srbiji, Krovna organizacija mladih Srbije inicirala je održavanje vanredne sednice Saveta za mlade Vlade Republike Srbije, koju je podržalo i Ministarstvo turizma i omladine.

Sednica je održana 17. maja, sa jednom tačkom dnevnog reda – bezbednost i mentalno zdravlje mladih, a njome je predsedavao ministar turizma i omladine Husein Memić koji je izrazio spremnost ministarstva da zajedno sa predstavnicima drugih institucija i mladih, radi na kreiranju seta dugoročnih mera u oblasti brige o bezbednosti i mentalnom zdravlju mladih.

U nastavku, prenosimo vam tekst Krovne organizacije mladih Srbije u kome možete saznati kako je protekla sednica, kao i koje komentare su mladi uputili institucijama.

Predstavnici ministarstva su na početku informisali članove/ice Saveta da je Vlada osnovala dva tela koja će koordinisati hitne reakcije i mere o bezbednosti i zdravlju mladih:

  1. Radna grupa za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih
  1. Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja

Predstavnici/e mladih su naglasili da nisu uključeni u rad ovih tela te da je neophodno da da Ministarstvo inicira pozivanje predstavnika mladih da se priključe, kako bi se prilikom formiranja odluka, hitnih mera i intervencija čuo glas mladih na koje se one odnose.

Pomoćnica ministra Ivana Antonijević je zatim predstavila predlog Ministarstva turizma i omladine, o osnivanju savetovališta za mlade koja će pored stručnjaka za mentalno zdravlje imati angažovane omladinske radnike u lokalnim sredinama. Savetovališta bi bila smeštena u omladinskim centrima, klubovima za mlade i ostalim prostorima za mlade. Za početak, rad na osnivanju savetovališta bi bio u nekoliko lokalnih zajednica. Takođe, ministarstvo je najavilo i pokretanje kampanje za promociju mentalnog zdravlja mladih.

Kako je ovo inicijativa pokrenuta od strane mladih kroz mehanizam Dijaloga mladih sa premijerkom 4.0, predstavnici mladih su pozdravili inicijativu i uputili svoje komentare:

  • Kako pokazuju istraživanja Krovne organizacije mladih Srbije, nemaju sve lokalne zajednice prostore i tela za mlade pod čijim okriljem bi savetovališta bila osnivana. Podsećamo da svega 17,9% lokalnih zajednica ima formirane omladinske klubove a 35,9% uopšte nema osnovanu Kancelariju za mlade. 
  • Potrebno je napraviti analizu stanja svih lokalnih zajednica kada je reč o mehanizmima omladinske politike i prema tome imati specifičan pristup svakoj samoupravi u odnosu na postojeću infrastrukturu. 
  • Lokalne samouprave su započele osnivanje lokalnih tela u oblasti bezbednosti i mentalnog zdravlja mladih koja nisu ni na koji način koordinisani na nacionalnom nivou, ne uključuju mlade u svoj rad i stoga najčešće ne odgovaraju na konkretan problem. 
  • Ministarstvo turizma i omladine i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, bi trebalo da dostave zajednički apel lokalnim samoupravama o koordinaciji aktivnosti koje se preduzimaju ovim povodom, a u svetlu aktuelnih dešavanja. 

Pored ove inicijative mladi su uputili još jednu inicijativu sa Dijaloga mladih sa premijerkom 4.0 koja se tiče prepoznavanja digitalnog nasilja Krivičnim zakonikom. Prema Alternativnom izveštaju za 2022. godinu oko 40% mladih je bilo žrtva digitalnog i fizičkog nasilja.

U diskusiju su se uključili i predstavnici drugih institucija kao što su Ministarstvo kulture, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog:

  • Predstavnik Ministarstva kulture je naglasio da prepoznaje ulogu ovog ministarstva u celom sistemu brige o deci i mladima, te da će doći do povećanja budžetskih izdvajanja za projekte u oblasti dece i mladih za narednu godinu, kao i da će uvesti poseban kriterijum: podsticaj stvaralaštva mladih i razvoj nove publike.
  • Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je istaklo spremnost pospešivanja saradnje sa organizacijama civilnog društva u razvoju i unapređenju digitalne bezbednosti kod mladih, kao i pokretanje ključnih pitanja medijskog izveštavanja o mladima.
  • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je istaklo važnost negovanja kontinuiranog dijaloga u društvu, uključivanja mladih u sva tela u kojima se donose odluke kao i spremnost da se Radna grupa za mentalno zdravlje ovog ministarstva stavi na raspolaganje drugim osnovanim telima kako bismo imali umrežen sistem.

Dogovoreno je da se u narednim koracima svi predlozi dostave Ministarstvu turizma i omladine, a zatim nakon usaglašavanja svih predstavnika, objedinjeno upute Vladi Republike Srbije na odlučivanje o sprovođenju mera.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije