Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

0
62

Širom sveta, 3. decembar se obeležava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom radi rušenja predrasuda i barijera, kao i kreiranja jednakosti za sve. 

Ovaj datum obeležava se od 1992. godine kada je po završetku „Decenije osoba sa invaliditetom“, generalna skupština UN na sednici usvojila Rezoluciju za ovaj datum. Cilj obeležavanja jeste da svi ljudi uživaju podjednaka prava, kao i da imaju jednake šanse i mogućnosti u društvenom životu.

Kako navodi poverenica za zaštitu ravnopravnosti, osobe sa invaliditetom su jedna od najosetljivijih grupa koja se svakodnevno suočava sa raznim problemima, a najveću prepreku i dalje predstavljaju arhitektonske i informacione pristupačnosti. Veliki problem su takođe povećan rizik od siromaštva, otežana zdravstvena i socijalna zaštita, zapošljavanje i školovanje. Ovi podaci nam govore dosta o tome koliko je loš njihov položaj i koliko je neophodna potreba za unapređenjem istog.

Osobe sa invaliditetom se svakodnevno susreću sa fizičkim i socijalnim barijerama, kao i sa predrasudama koje ih isključuju iz društva kao jednake članove zajednice. Zato je vrlo važno da kao društvo, uložimo dodatne napore, pružimo razumevanje i podršku osobama kojima je to u velikoj meri uskraćeno. Bitno je da ne diskriminišemo druge kako bi postigli jednakost u zajednici i da shvatimo da osobe sa invaliditetom takođe imaju svoje vrednosti i kvalitete kojima upotpunjuju čitavo društvo.

U okviru obuke za sticanje i unapređenje kompetencija društveno odgovornih mladih „Pokreni mehanizam“, Julijana Filipčev i Marija Lovrić pripremaju reportažu o položaju osoba sa invaliditetom u opštini Bečej.