Lokalni budžet za sport i omladinu u 2024. godini: „Nova godina, stari ja!“

0
27

Čak 6% lokalnog budžeta u 2024. godini opredeljeno je za program razvoja sporta i omladine, što je nešto više od 119 miliona dinara.

Od tog novca, za omladinsku politiku odlazi svega 10,5 miliona dinara, dok je osatak novca usmeren na sport.

Šta je omladinska politika?

Kada kažemo omladinska politika (engl. youth polisy) mislimo na sve mere i aktivnosti usmerene na poboljšanje položaja mladih. Omladinska politika se odnosi na socijalna, kulturna, politička, obrazovna i sva ostala pitanja od značaja za mlade. Njen osnovni cilj jeste unapređenje životnih uslova mladih osoba u jednoj zajednici.

Novac iz budžeta opštine Bečej za razvoj omladinske politike raspodeljuje se ove godine na sledeći način:

  • 9,3 miliona dinara za rad Kancelarije za mlade opštine Bečej
  • 1,2 miliona dinara na konkurs za udruženja mladih i za mlade na teritoriji opštine Bečej

Pošto je novac u budžetu novac svih građana i građanki jedne zajednice, a novac za omladinsku politiku je u teoriji novac namenjen svim mladima koji žive u toj zajednici, Bečejsko udruženje mladih se zalaže za uvođenje participativnog budžetiranja koje bi omogućilo mladima da odlučuju o potrošnji novca koji je direktno njima namenjen.

Upravo zbog toga u toku su radionice za mlade u Bečeju, ali i u drugim opštinama širom Vojvodine o lokalnom budžetu za mlade u okviru projekta „Ka većoj participaciji mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou“ koji sprovodi BUM uz finansijsku podršku Ministarstva turizma i omladine.

Kao krajnji produkt svih aktivnosti biće kreiran i Vodič za uvođenje participativnog budžetiranja namenjen prvenstveno mladima, kao i drugim zainteresovanim grupama.