Ljudska prava trebaju biti pružena svima!

0
5
Canva

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se 10. decembra, kada je i usvojena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, i ukazuje na važnost poštovanja ljudskih prava koja su svima urođena i svima trebaju biti pružena.

Drugim rečima, tu je da nas podseti da su ljudska prava za svakoga i da nije luksuz da neko poštuje tebe i tvoja prava! Koja su to prava u pitanju, saznajemo u nastavku ovog teksta.

Ljudska prava predstavljaju skup prava i sloboda koje bezuslovno važe za sve, tj. univerzalna su i ona mogu biti građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna. Ova prava garantuju tvoje pravo na život, obrazovanje, rad, jednakost u društvu i pred zakonom, kao i druge važne aspekte tvog života.

Ekonomska, socijalna i kulturna prava 

Ove grupe prava se često povezuju, a odnose se na pravo na obrazovanje, stanovanje, životni standard, zdravlje i socijalnu zaštitu, kulturni identitet, kao i druga prava koja sva zajedno možemo definisati kao prava za dostojanstven život.

Građanska prava

Odnose se na osiguranje fizičkog i mentalnog integriteta, života i bezbednosti, zaštitu od diskriminacije koja počiva na bilo kojoj osnovi, privatnost, sloboda mišljenja i kretanja i slično.

Politička prava 

Podrazumevaju prava kao što su pravo na pošteno suđenje i traženje pravne zaštite. sloboda okupljanja i udruživanja, pravo na peticiju, samoodbranu i pravo glasa.

Šta ako su tvoja prava povređena?

U zavisnosti od toga koje pravo je u pitanju, kršenje istog možeš prijaviti – policiji, socijalnoj ustanovi, direktoru/ici određene ustanove (u kojoj je prekršeno pravo), povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti, poverenici za zaštitu ravnopravnosti ili zaštitniku građana.

Ostvarenje ljudskih prava mladih danas mnogima predstavlja izazov, pa te zato pozivamo da podeliš ovaj tekst sa svojim prijateljima i podsetiš ih da neguju svoja prava i da se uvek bore za njih, jer su upravo mladi pokretači pravih promena!