Konkurs za omladinske volonterske projekte – “MLADI SU ZAKON 2017 – Zapadna Vojvodina”

0
31

Resurs centar za Zapadnobački, Južnobački i Sremski okrug, Somborski edukativni centar u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Sremske Mitrovice i Bečejskim udruženjem mladih-BUM uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru programa Mladi su zakon raspisuje KONKURS za finansiranje OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, mladima ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu MLADI SU ZAKON koji se realizuje osmu godinu zaredom u cilјu podsticanja aktivizma i volontiranja mladih širom Srbije!

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativnim mladim lјudima koji kroz aktivno učešće i volontersko angažovanje želite da u svojoj lokalnoj sredini:
Učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa i/ili organizujete aktivnosti za lokalnu zajednicu, a naročito za mlade u tim prostorima.
Učestvujete u akcijama zaštite životne sredine (npr. kampanje za skretanje pažnje na uočeni problem, promotivne akcije čišćenja i uređenja javnih površina, edukacije o zaštiti životne sredine…).
Promovišete međugeneracijsku saradnju (aktivnosti koje organizujete mogu da uklјuče i mlađe, odnosno starije od vas, npr. radionice sa predškolcima…).
Promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade (neka vaše aktivnosti budu otvorene za sve, uklјučite mlade iz različitih manjinskih i etničkih grupa, mlade sa teškoćama u razvoju…).
-Promovišete zdrave i bezbedne stilove života (npr. aktivnosti u prirodi, kampanje o reproduktivnom zdravlјu, o bezbednosti na internetu, edukativne radionice o prevenciji vršnjačkog nasilјa i slično…).
Organizujete IKT edukaciju (IKT – informacione i komunikacione tehnologije tj. aktivnosti usmerene ka vašim vršnjacima, starijima…)
Promovišete solidarnost i humanost (prema socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, migrantima i drugim ugroženim grupama).

ŠTA SU OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI (OVP)?                                               Pod omladinskim volonterskim projektima se podrazumevaju kratkoročne volonterske aktivnosti koje doprinose pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici i koje pružaju odgovor na probleme i potrebe društva, a koje realizuju mladi uzrasta 15 do 30 godina. Aktivnosti u OVP su otvorene za sve mlade lјude bez obzira na poreklo, pol, nacionalnost ili drugu osobenost, neprofitne su i u skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih[1]i neformalne omladinske grupe sastavlјene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Zapadnobačkog, Južnobačkog i Sremskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

IZNOS SREDSTAVA, VREME PRIMENE I FINANSIRANјA PROJEKATA
Predloženi omladinski volonterski projekti bi trebalo da budu sprovedeni u periodu od 12. avgusta do 31. oktobra 2017. godine.
Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 30.000,00 i 100.000,00 dinara.

Još nekoliko važnih napomena za vas:
Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekata kroz pregovore sa podnosiocem obrasca ѕa pisnje predloga omladinskog projekta, umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava nepotreban za njihovu realizaciju.
Prihvatlјivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za primenu omladinskih volonterskih projekata i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.
Troškovi koji neće biti finansirani iz budžeta projekta su: honorari učesnika, kupovina tehničke opreme, kupovina ili štampanje promotivnih materijala kojima se narušava zdravlјe ili se promoviše neprihvatlјiv stil života.

VREDNOVANјE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA
Javni interes omladinskog volonterskog projekta (tačka 2.1. obrasca) – maksimalno 10 bodova od 100
Broj mladih uklјučenih u omladinski volonterski projekat (tačka 2.2. obrasca) – maksimalno 20 bodova od 100
Ostvarivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 2.3. obrasca) – maksimalno 20 bodova od 100
Mogućnost finansiranja (tačka 3 obrasca) – maksimalno 10 bodova od 100
Očekivani rezultati, uticaj na cilјnu grupu, inovativnost i održivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 4 obrasca) – maksimalno 40 bodova od 100

KAKO DA SE PRIJAVITE?
Pošalјite popunjen obrazac za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta do 18. jula 2017. godine putem elektronske pošte: [email protected] , ili običnom poštom na sledeću adresu: SEC, Staparski put 16, 25000 Sombor, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Ukoliko vaš predlog projektne ideje prođe administrativnu proveru i bude pozitivno ocenjen od strane Komisije, ulazite u narednu fazu koja podrazumeva razvijanje projektne ideje u konačan predlog omladinskog volonterskog projekta. Tu vam resurs centar pomaže tako što će vam pružiti mentorsku podršku da unapredite projektnu ideju i razvijete konačan predlog projekta koji šalјete resurs centru najkasnije do 09.avgusta 2017. godine.

KONAČAN ODABIR PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU
Nakon dostavlјanja konačnog predloga projekta, komisija koju formira Resurs centar za Zapadnobački, Južnobački i Sremski okrug, Somborski edukativni centar,odabraće najmanje 8 omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani u navedenim okruzima.
Konačni rezultati konkursa, odnosno predlozi OVP koji će biti finansirani biće objavlјeni do 12. avgusta 2017. godine.

Sve učesnike konkursa Resurs centar za Zapadnobački, Južnobački i Sremski okrug, Somborski edukativni centar će obavestiti o rezultatima, a lista udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani biće objavlјena na sajtu Resurs centra www.sec.org.rs , zatim na sajtu Ministarstva omladine i sporta, omladinskom portalu www.mladisuzakon.rs, kao i sajtu Nacionalnog programa volontiranja mladih www.kampovi.mis.org.rs .

Svim odabranim udruženjima mladih i neformalnim omladinskim volonterskim grupama biće obezbeđena tehničko-stručna i finansijska podrška od strane Resurs centra za Zapadnobački, Južnobački i Sremski okrug, Somborskog edukativnog centra.

Dokumentacija za preuzimanje:

Zvaničan tekst konkursa

Obrazac za predlog projekta 

[1]Удружење младих мора бити уписано у Јединствену евиденцију Министарства омладине и спорта Републике Србије