KOMS: Saopštenje povodom aktuelnih protesta protiv nasilja

0
6
Krovna organizacija mladih Srbije

Nećete mlade na ulicama? Otvorite im prostor u institucijama.

Beograd, 25. maj 2023. godine – Krovna organizacija mladih Srbije, kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih u zemlji, podržava mlade da mirnim putem, koristeći institucionalne mehanizme, proteste i druge načine aktivnog učešća, izraze svoje nezadovoljstvo povodom porasta nasilja u društvu. Kao organizacija koja se zalaže za promociju demokratije, ljudskih prava i aktivizma, podržavamo njihovu hrabrost i angažovanje u borbi za sigurnu i pravičnu budućnost naše zemlje.

Mladi imaju ključnu ulogu u društvu i njihov glas treba da se čuje, posebno nakon tragedije u kojoj je početkom maja stradalo 19 osoba, uglavnom dece i  mladih. Aktuelni protesti predstavljaju poziv na promene i izraz nezadovoljstva zbog porasta nasilja u društvu, bilo da se radi o fizičkom, vršnjačkom, digitalnom ili bilo kom drugom obliku nasilja.

Prema Alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji za 2022. godinu, skoro svaka druga mlada osoba bila je izložena fizičkom i/ili digitalnom nasilju, svaka četvrta mlada žena seksualnom nasilju, dok je verbalnom nasilju bilo izloženo više od 70 odsto mladih. Zabrinjavajuće je i to što oko četvrtine mladih i dalje smatra da nasilje može biti opravdano.

Kao glavne uzroke nasilja mladi vide porodične odnose, lošu kaznenu politiku i odsustvo odnosno pad društvenih vrednosti u zemlji.

Zbog toga apelujemo na sve nadležne institucije da pažljivo saslušaju i uzmu u obzir zahteve i probleme mladih koji kroz proteste, ali i druge institucionalne mehanizme, izražavaju svoje mišljenje. Takođe, ovim putem pozivamo institucije da uključe mlade u sva relevantna tela i procese na svim nivoima kada je u pitanju postavljanje mera za sprečavanje nasilja.

Nasilje u društvu je ozbiljan problem koji zahteva brzu i efikasnu reakciju, ali i dugoročna rešenja i sistemske promene. Kao Krovna organizacija mladih Srbije, aktivno učestvujemo u dijalogu i saradnji sa relevantnim institucijama kroz različita tela i radne grupe, kako bi zajedno radili na stvaranju sigurnog i tolerantnog okruženja za sve građane, posebno za mlade u našoj zemlji. Upravo iz ovog razloga, KOMS je kroz Savet za mlade Vlade Republike Srbije, predložio mere koje je potrebno preduzeti u pravcu unapređenja brige o bezbednosti i mentalnom zdravlju mladih.

Pozivamo medije da objektivno izveštavaju o aktuelnim protestima i da omoguće mladima da se čuju. Uz to, apelujemo na medije da se ne koriste senzacionalizmom tokom izveštavanja u kriznim situacijama i situacijama tragedija, poput prethodnih koje su zadesile našu zemlju, kako bi izbegli dodatnu traumatizaciju, prevazišli podele i zajedno radili na stvaranju bolje, mirnije i pravednije Srbije.

Da bismo autentična mišljenja mladih imali i u institucijama, a ne samo na ulicama, ključno je da donosioci odluka shvate neophodnost uvažavanja njihovog mišljenja i zajedničkog pronalaženja rešenja za dobrobit svih građana i građanki Srbije.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije