KOMS-ov osvrt na 2021. godinu: Kako je pandemija uticala na mlade?

Kako je izgledao tvoj život pre korone?

0
24
Izvor: KOMS

Koliko je vremena prošlo od početka pandemije? Nije neobično da vreme delimo na pre toku korone – pošto i dalje ne možemo da kažemo da živimo u post-korona vremenu. Ono što svakako možemo, jeste da damo sve od sebe kako bismo bili odgovorni pojedinci koji brinu o sebi i drugima. Ukoliko si pozitivan/na na koronu, trebalo bi da obavestiš ljude sa kojima si bio u kontaktu, da poštuješ vreme određeno za izolaciju, da nosiš masku propisno. Nije baš toliko teško biti odgovoran, zar ne? 

Lično često uhvatim sebe u situaciji da tražim tragove današnjice u prošlosti: na primer,  bude mi čudan period kada je bilo najnormalnije ući u prevoz bez maske na licu, ili odlaziti svakodnevno na predavanja. Ono što je snažan utisak je da niko nije baš siguran šta će se i kako dešavati u narednim mesecima, čak i godinama.

Ipak, bilo kako bilo, činjenica je da je korona virus deo naših života, to ne možemo da promenimo ali možemo da utičemo na to kako s tom činjenicom živimo. Zato smo u istraživanju koje je sprovedeno od maja do juna 2021. godine, ispitivali stavove mladih o različitim temama – za potrebe Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2021. godinu (ceo izveštaj ovde). Jedno poglavlje Alternativnog izveštaja (tačnije 12.) posvećeno je stavovima mladih o kovidu-19.

Cilj nam je bio da istražimo na koji način je pandemija uticala na mlade – na njihovo ponašanje, osećanja, stavove o reakcijama nadležnih organa, o količini poverenja koje imaju u lekare i državnike, o tome jesu li volontirali tokom vanrednog stanja… U ovom tekstu predstavljamo neke od najvažnijih podataka i zaključaka do kojih smo došli istražujući odgovore na ova pitanja.

Najpre smo mlade pitali kako je pandemija uticala na njih. Više od polovine mladih (52,3%) smatra da je pandemija koronavirusa uticala jako loše (16,8%) ili loše (35,5%) na njih. Prosečna ocena odgovora na ovo pitanje na skali od 1 – Jako loše do 5 – Jako dobro iznosila je 2,42, što svakako predstavlja indikativan podatak.

Kada je reč o ocenjivanju mera Vlade Srbije tokom celokupnog trajanja pandemije, 62% mladih smatra da su mere ponekad bile previše stroge, a ponekad previše blage. Istraživali smo i da li su se mladi vakcinisali, a podsećamo da je ovo pitanje postavljeno u maju 2021. godine, kada su podaci bili takvi da je 14% njih reklo da jesu vakcinisani, 32% da nije ali da planira i 54% mladih je tom prilikom reklo da ne namerava da se vakciniše. Najnoviji podaci koje smo dobili kroz Istraživanje zdravlje mladih: položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji su takvi da je nešto manje od polovine punoletnih mladih vakcinisano (48%), dok druga polovina (52%) nije.

Alternativnim izveštajem o položaju i potrebama mladih smo istraživali i da li i koliko mladi podržavaju obaveznu vakcinaciju. Na ovo pitanje se 63% mladih izjasnilo da ne podržavaju, 20% da podržavaju i 16% ispitanika/ca koji su rekli da nemaju stav. Tom prilikom smo ispitivali i na osnovu čega mladi zauzimaju stavove o vakcinaciji, a rezultati su sledeći:

Izvor: KOMS

Kako ovi podaci ne bi ostali samo puko slovo na papiru, ovo poglavlje, kao i sva ostala poglavlja iz Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih, sadrži zaključke i preporuke usmerene ka institucijama, kako bi se ova situacija što je moguće više poboljšala.

Zaključak poglavlja Mladi i kovid-19

  • Različiti periodi (vanredno stanje, popuštanje svih mera, uvođenje novih restriktivnih mera, ponovno popuštanje svih mera, proces vakcinacije…). Mladi većinski smatraju da je pandemija loše uticala na njih, a najveći broj smatra da su mere države tokom pandemije bile ponekad previše stroge, a ponekad previše blage. Mladi poprilično loše ocenjuju sveobuhvatan odgovor države na pandemiju, a još lošije komunikaciju državnih funkcionera tokom pandemije. U maju, kada je kvantitativno istraživanje realizovano, tek je oko 14% mladih bilo vakcinisano, a više od polovine istaklo je da se uopšte neće vakcinisati.

Preporuka ovog poglavlja:

  • Osnovna i jedina preporuka u vezi sa ovim poglavljem jeste da je neophodna promocija vakcinacije i snažna kampanja svih aktera kako bi se mladi vakcinisali.

Podatke koje smo ovde predstavili možeš pronaći u Alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u RS za 2021. godinu, kao i u brošuri koja sadrži skraćenu verziju 12. poglavlja – Mladi i kovid-19.

Preuzeto sa koms.rs.