KOMS: Mladi u medijskom ogledalu 2021.

0
26
KOMS

Krovna organizacija mladih Srbije danas, 3. februara 2022. godine prezentovala je rezultate istraživanja Mladi u medijskom ogledalu 2021. na konferenciji u Beogradu.

Ovo istraživanje objavljuje se petu godinu zaredom, a tema istog je slika mladih u medijima, odnosno kako i koliko mediji izveštavaju o mladima. Koji su rezultati istraživanja možete pročitati u nastavku.

Imajući u vidu aktuelnu temu dodele državne pomoći mladima u iznosu od 100€, kao i rezultate istraživanja koji pokazuju da se mladi u medijima i u programima političkih partija ne pominju u dovoljnoj meri i na odgovarajući način, na konferenciji je najavljen monitoring izborne kampanje koji će KOMS realizovati, sa posebnim osvrtom na političku participaciju mladih i prisustvo mladih u medijima. 

Ključni nalaza istraživanja: 

  • Broj sadržaja o mladima je dvostruko veći u odnosu na prošlu godinu, pre svega zbog detaljnijeg izveštavanja o crnoj hronici i teme vakcinacije mladih. 
  • Na jednu vest o aktivizmu, dođe 13 vesti iz crne hronike. 
  • O kulturnim sadržajima za mlade i omladinskom aktivizmu izveštava se veoma retko. 
  • Mladi se u pozitivnom kontekstu prikazuju u svakom šestom tekstu ili prilogu. Negativan kontekst je tri puta češći. 
  • Ako su mladi prikazani u negativnoj konotaciji, najčešće su predstavljeni kao nasilni, nemoralni i promiskuitetni. 
  • Mladi su i u 2021. prikazani kao vrlo homogena grupa: prostor za mlade koji imaju invaliditet, u lošoj su materijalnoj situaciji, pripadaju manjinskoj naciji ili seksualnoj orijentaciji iznosi tek 5%.
  • Muški akteri su dvostruko zastupljeniji od ženskih u javnosti. 
  • Mejnstrim mediji su, bez obzira na svoju uređivačku poziciju, odgovorno izveštavali o vakcinaciji mladih i podsticali je. 
  • Omladinski portali pokazali su daleko veći senzibilitet za izveštavanje o omladinskom aktivizmu od mejnstrim medija.
  • Iako su najzastupljenije druge teme i formati, većina jutjuberki povremeno koristi svoje platforme kako bi progovorile o temama od šireg društvenog značaja, pre svega o rodnoj ravnopravnosti i mentalnom zdravlju.

Istraživanje u celosti možete preuzeti ovde: PREUZMI ISTRAŽIVANJE.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije