KOMS: Analiza konkursa Ministarstva omladine i sporta 2022.

0
20
Krovna organizacija mladih Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije  je na osnovu objavljenih rezultata javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata Ministarstva omladine i sporta sprovela analizu konkursa i  udruženja, kojima su odobrena sredstva za realizaciju programa i projekata. Konkursi se odnose na sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ (konkurs za NSM), kao i stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih (konkurs za zapošljavanje).

Ministarstvo omladine i sporta je 24. januara 2022. godine, na svojoj veb stranici objavilo javne konkurse za programe i projekte od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora. Konkursi su bili otvoreni do 8. februara 2022. godine. Udruženja mladih i za mlade su imala 15 dana na raspolaganju za podnošenje prijava na konkurse.

KOMS je na osnovu objavljenih finalnih rezultata tih konkursa analizirao:

  • regionalnu zastupljenost odobrenih projekata
  • godine protekle od osnivanja udruženja
  • vidljivosti udruženja (internet prezentacije, društvene mreže) i mehanizme komunikacije rezultata i vrednosti projekata
  • godišnji prihod organizacija kao pokazatelj kapaciteta organizacija za upravljanje finansijskim sredstvima

Preuzmite tabele sa analiziranim materijalima na linku:

Konkurs za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade 2022.

Konkurs – zapošljavanje 2022.

Detaljnu analizu možete pogledati klikom na link.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije