Koliko znamo o učeničkim parlamentima?

0
55

Da li znaš da su učenički parlamenti više od organizacije ispraćaja maturanata, mature ili ekskurzije? Da li znaš da kroz učenički parlament možeš da utičeš na donošenje odluka?

Da daješ mišljenje na izbor udžbenika koji se koriste u nastavi? Ili mišljenje na godišnji plan rada i školski program? Da li znaš da predstavnici parlamenta mogu da učestvuju u radu školskog odbora?

Bečejsko udruženje mladih će u narednom periodu raditi na unapređenju rada učeničkih parlamenata u svim srednjim školama u Bečeju i zbog toga nam treba tvoja pomoć.

Ako si učenik ili učenica bilo koje srednje škole u Bečeju, klik na link i popuni kratki anonimni upitnik. Tvoje iskustvo i mišljenje su nam važni! Hvala!

Za one koji žele da znaju više…

Učenički i studentski parlamenti su zakonom zagarantovane formalne institucije, koje učenicima i studentima omogućavaju demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi tj. studenata na fakultetima, kao i njihovo učešće u donošenju odluka koje ih se neposredno tiču. (Izvor: Učestvuj aktivno)

Postojanje učeničkih parlamenata i aktivno učešće istog vrlo je značajno iz mnogih razloga, a samo neki od njih su:

  • Učenici najbolje znaju svoje potrebe i probleme, te na taj način mogu doprineti u donošenju odluka, ali i pokrenuti pitanja značajna za učenike te lokalne zajednice.
  • Dolazi do poboljšanja odnosa i saradnje učenika i profesora, ali i većeg uključenja roditelja.
  • Parlament pruža mogućnost ravnopravnog učešća i kroz njega se lakše čuje glas svih grupa.
  • Razvitak demokratskog društva i pravednijeg uređenja.

Iz razgovora sa mladima, može se zaključiti da su o učeničkim parlamentima vrlo malo informisani – nisu upoznati sa svojim obavezama, pravima i mogućnostima. Ta neinformisanost je obostrana, odnosno javlja se i kod učenika koji nisu i koji jesu deo parlamenta.

Iz tog razloga, vrlo je bitno da se učenici, ali i prosvetni radnici edukuju o ulozi parlamenta kako bi se radilo na daljem funkcionisanju istog, kao i radi većeg uključivanja mladih u donošenje odluka.

Šta znači aktivno učešće mladih ili participacija?

Aktivno učešće mladih u radu institucija i društvenim procesima omogućava mladima da preuzmu odgovornost za sopstvenu budućnost i budućnost društva, što im istovremeno pomaže da steknu autonomiju i pruža priliku da zadobiju brojne veštine i znanja. Potrebno je da mladi aktivno učestvuju kako u kreiranju, tako i u sprovođenju omladinske politike na svim nivoima.

Prema Rečniku omladinske politike, aktivno učešće ili participacija podrazumeva učešće u procesu identifikacije potreba i problema, istraživanju potencijalnih rešenja, donošenju odluka i planiranju i sprovođenju akcija u zajednici.