„Knjige koje pričaju“ za smanjenje diskriminacije mladih LGBT osoba

0
43

Radionice, a potom interaktivni koncept – živa biblioteka u kojoj su u Bečeju učestvovali mladi, a sve namenjeno njihovim vršnjacima u cilju da doprinese smanjenju diskriminacije, odnosno da se unapredi položaj mladih LGBT osoba u Srbiji.

„Knjiga vas posećuje” je aktivnost koja je dizajnirana tako da podstakne promišljanja na temu diskriminacije, stereotipa i predrasuda kroz radionice, sa posebnim osvrtom na životna iskustva osoba drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta kroz razgovor sa „živim knjigama“.

Ove aktivnosti u sklopu projekta koji realizuje Grupa Izađi za cilj imaju da doprinesu vidljivosti diskriminacije i i svakodnevnih životnih problema sa kojima se suočavaju LGBT osobe u Srbiji.