Kako funkcioniše mehanizam „Građanska stolica“?

0
607

Krajem decembra potpisan je sporazum između Bečejskog udruženja mladih, Opšteg udruženja preduzetnika i opštine Bečej o unapređenju učešća građana u procesima donošenja odluka. Tim sporazumom uspostavljen je mehanizam „Građanska stolica“ koji će biti aktiviran u roku od 15 dana od potpisivanja dokumenta.

Mehanizam ima za cilj da unapredi komunikaciju građana, udruženja građana i lokalne samouprave u procesima donošenja odluka, kao i participaciju i uticaj građana i njihovih udruženja na procese donošenja odluka u jedinici lokalne samouprave. Takođe, cilj Građanske stolice je unapređenje transparentnosti odluka koje donosi lokalna samouprava.

Građanska stolica daje priliku građanima i predstavnicima njihovih udruženja da se obrate odbornicima na skupštinskim sednicama, a mehanizam mogu da koriste najviše tri građana po sednici. Prijavni formular može se preuzeti OVDE, a popunjena prijava se šalje na mejl adresu [email protected].

Ovim mehanizmom formira se koordinacioni tim Građanske stolice koji čine ukupno tri člana, predstavnici Bečejskog udruženja mladih, Opšteg udruženja preduzetnika i opštine Bečej, koji će konsenzusom birati učesnike Građanske stolice na osnovu definisanih kriterijuma koji su detaljnije objašnjeni u članu 5. sporazuma.

Na zvaničnom sajtu opštine Bečej u delu Građanska stolica zainteresovani građani mogu pronaći dnevni red skupštinske sednice i svu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje mogu da odluče da se prijave i obrate odbornicima.