Ka većoj participaciji mladih u procesima donošenja odluka u Opovu

0
40

Kako u praksi izgleda uspešan proces participativnog budžetiranja na lokalnom nivou i kako ga sprovesti na način da se građani, pre svega, uključe u što većoj meri, centralna je tema bila okruglog stola u Opovu kom su prisustvovali predstavnici opštinske uprave i opštinskog veća, kao i predstavnici udruženja.

Iskustva – izazove i rezultate u višegodišnjem sprovođenju akcije „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“ predstavili su inicijatori primene participativnog budžetiranja u opštini Bečej predstavnici Bečejskog udruženja mladih.

Pored okruglog stola koji je praktično najavio nastavak saradnje Bečejskog udruženja mladih i lokalne samouprave i podršku u započinjanju participativnog budžetiranja, u četiri naseljana mesta opštine Opovo realizovane su radionice sa učenicima osmog razreda na temu učešća u društvenom životu mladih i donošenja odluka na lokalnom nivou.

Projekat „Ka većoj participaciji mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou“ sprovodi Bečejsko udruženje mladih uz podršku Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije.