Jesi zdrav/a? Egészséges vagy?

0
20

Nije baš uvek u zdravom telu zdrav i duh, jer o mentalnom zdravlju podjednako moramo da brinemo kao i o fizičkom!

Bečejsko udruženje mladih zato sprovodi anketu o stavovima mladih na temu mentalnog zdravlja. Ako imaš između 15 i 30 godina i živiš na teritoriji opštine Bečej, popuni upitnik!

Ova aktivnost je nastala kao produkt treninga o javnom zagovaranju koji je realizovan u okviru projekta “Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz razvoj kapaciteta lokalnih aktera 1.0”, a sprovode ga Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade, Omladinski savez udruženja – OPENS, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Savez izviđača Srbije i Krovna organizacija mladih Srbije, a finansira Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije.