„Jednaka šansa za sve mlade 3”: Poziv na obuku „Komunikacija i javni nastup“

0
12
Komunikacija i javni nastup
Komunikacija i javni nastup

Udruženje „Tako cool!“ u partnerstvu sa Bečejskim udruženjem mladih realizuje obuku „Komunikacija i javni nastup“ u okviru projekta „Egyenlő esély minden fiatalnak 3 – Jednaka šansa za sve mlade 3“ koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

-Pozivamo sve motivisane mlade koji žele da steknu i unaprede svoja znanja, veštine i kompetencije u vezi sa komunikacijom i javnim nastupom, kažu organizatori.

Učesnicima će biti približen javni nastup kao veština, značaj prvog utiska, ali i šta su to slabosti i snage govornika. Pored toga, mladi će biti obučeni da pripreme govor sa adekvatnom strukturom. Takođe, biće reči o stavu, neverbalnoj i asertivnoj komunikaciji. Učesnici će dobiti praktične savete kako da suzbiju tremu, da razumeju poruku u raznim vidovima komunikacije, a poseban deo obuke zauzeće komunikacija u kolektivu, a u okviru toga uloge u timu.

Prijave putem imejla: [email protected], kontakt osoba Maja Bukurov, telefon 062/709-599.

Projekat „Egyenlő esély minden fiatalnak 3 – Jednaka šansa za sve mlade 3“se bavi pripremom i realizacijom sadržaja usmerenih ka povećanju zapošljivosti mladih sa teritorija opština Bečej i Temerin.

Pohađanje obuke je besplatno, kao i nastavni materijal koji pokriva organizator.

Kriterijumi za pohađanje obuke je:

Starosna dob učesnika i učesnica 15-30 godina
Postojanje motivacije za aktivno učešće u obuci
Prijavljivanje traje do 20. marta, a o rezultatima ćete biti obavešteni 21. marta 2017. godine. Celodnevna obuka „Komukacija i javni nastup“ će biti organizovana u sredu 22. marta 2017. godine, od 10 do 17 sati, u Centru za decu i mlade u Bečeju, Glavna 47. Polaznicima će biti uručen zvanični sertifikati nakon uspešnog završetka obuke.

Više informacija o obuci i načinu prijave možete dobiti svakog radnog dana u kancelariji Bečejskog udruženja mladih, Glavna 47, Bečej. Kontakt osoba Maja Bukurov, telefon 062/709-599, ili putem imejla: [email protected].